Kcko
8/26/2014 - 6:09 PM

Download třída - pro starší projekty

Download třída - pro starší projekty

<?php 

/**
 * trida pro stazeni souboru
 * tato trida umoznuje stejnou funkcnost jak v IE tak ve firefoxu
 * 
 * @author Dostal Ales
 * @version 1.1
 * @date 13.4.2006
 *
 */
 
class DownloadFile
{

/****************************** METODY TRIDY ******************************/

  /**
   * konstruktor tridy pro stazeni souboru
   * 
   * @param  String    $file    zdroj k souboru, ktery se bude stahovat
   * 
   */
  function ExecuteDL($file)
  {
    // zjisteni, zda soubor existuje
    if (!is_file($file)) { 
      die("<b>404 Soubor neexistuje!</b>"); 
    }
  
    // ziskani informaci o souboru
    $len = filesize($file);
    $filename = basename($file);
    $file_extension = strtolower(substr(strrchr($filename,"."),1));
  
    // nastaveni content-type pro vybrane soubory
    switch( $file_extension ) 
    {
      case "pdf": $ctype="application/pdf"; break;
      case "exe": $ctype="application/octet-stream"; break;
      case "zip": $ctype="application/zip"; break;
      case "doc": $ctype="application/msword"; break;
      case "xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break;
      case "ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; break;
      case "gif": $ctype="image/gif"; break;
      case "png": $ctype="image/png"; break;
      case "jpeg":
      case "jpg": $ctype="image/jpg"; break;
      case "mp3": $ctype="audio/mpeg"; break;
      case "wav": $ctype="audio/x-wav"; break;
      case "mpeg":
      case "mpg":
      case "mpe": $ctype="video/mpeg"; break;
      case "mov": $ctype="video/quicktime"; break;
      case "avi": $ctype="video/x-msvideo"; break;
  
      # tyto soubory nemohou byt stazeny
      case "php":
      case "htm":
      case "html":
      case "txt": die("<b>Není možné stahovat ". $file_extension ." soubory!</b>"); 
      break;
  
      default: $ctype="application/force-download";
    }
  
    # odeslani hlavicek
    session_cache_limiter("private"); # v IE nelze stáhnout dokument pres HTTPS
    header("Pragma: public");
    header("Expires: 0");
    header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
    header("Cache-Control: public");
    header("Content-Description: File Transfer");
   
    # generuje typ pro content-type
    header("Content-Type: $ctype");
  
    # co stahuji
    $header="Content-Disposition: attachment; filename=".str_replace("./download/", "", $file).";";
    header($header );
    header("Content-Transfer-Encoding: binary");
    header("Content-Length: ".$len);
    readfile($file);
    exit;
    
  } # public function __construct($file)
  
} # class APIDownloadFile

?>