oguz1761
10/9/2019 - 3:20 PM

tarih uygunluk


  public function deneme($id = 34)
  {

    $item = $this->Reservation_request_model->get( // $itemi giriş ve çıkış tarihini doldurmak için kullandık.
      array(
        "id" => 1
      )
    );

    $startDateArr = $item->reserv_date_entry;
    $endDateArr = $item->reserv_date_out;

    $startDate = new DateTime($startDateArr);
    $endDate = new DateTime(date("Y-m-d", strtotime("1 day", strtotime($endDateArr)))); //bir gün eksik yazıyordu bu sebepten bu düzenlemey i yaptık.

    $interval = DateInterval::createFromDateString("1 day");
    $period = new DatePeriod($startDate, $interval, $endDate);

    foreach ($period as $date)
    {

       $data = array
        (
          "status" => 1
        );

        $data = $this->security->xss_clean($data);

        $this->Villa_availability_model->update(
          array(
            "villa_id"  => $id,
            "daily_date" => $date->format("Y-m-d")
          ),
          $data);
    }

  }