SalihKaya
3/26/2014 - 9:18 AM

Serbest düşüş gerçekleştiren taşın

Serbest düşüş gerçekleştiren taşın

#define G 0.58986
int main()
{
  float h, kule;
  int t, zaman;
  printf("Metre olarak kule yuksekligi..:"); scanf("%f",&kule);
  printf("Saniye olarak zaman cizelgesi dilimini giriniz..:");
  scanf("%d",&zaman);
  printf("\n");
  printf("%10s %10s","Zaman","Yukseklik\n");
  t=0;
  h=kule;
  while(h>0.0)
  {
    printf("%8d %10.2f\n",t,h);
    t= t+zaman;
    h= kule-(0.5*G*t*t);

  }
  printf("\n");
  printf("Yere Cakildik");
  printf("\n");
}