cachaito
2/1/2014 - 8:45 PM

Check if passed argument is a function

Sprawdzanie, czy w podany jako argument callback jest funkcją.

function myFunc(callback) {
 
 if(typeof callback !== 'function') {
  callback = false;
 }
 // kod f-cji
 
 if(callbak) {
  callback(arg1);
 } 
 
 /* albo można od razu po sprawdzeniu zacząć go używać */
}

myFunc(doThing);