hakanersu
9/21/2011 - 10:31 AM

Kaç Gün Kaldı Kaç Gün Geçti

Kaç Gün Kaldı Kaç Gün Geçti

<?
function sureHesapla($zaman,$suan,$ayrinti=2){
			$tarihler=array(365*24*60*60	=> "yil",
						30*24*60*60		=> "ay",
						7*24*60*60		=> "hafta",
						24*60*60		=> "gun",
						60*60			=> "saat",
						60				=> "dakika",
						1				=> "saniye");
		if($suan>$zaman){ 
			$gecen=$suan-$zaman;
			if($gecen<5){$cikti='5 Saniyeden daha az sure once.';}
		}else{
			$gecen=$zaman-$suan;
			if($gecen<5){ $cikti='5 Saniyeden daha az sure gecmis.';}
		}
		$cikti=array();
		$cikis=0;
		if($gecen>5){
			foreach($tarihler as $sayi=>$kelime){
			if($cikis>=$ayrinti || ($cikis<0 && $sayi<60)) break;
			// ara sureyi bulalim
			$arasure=floor($gecen/$sayi);
			if($arasure>0){
				$cikti[]=$arasure.' '.$kelime;
				$gecen-=$arasure*$sayi;
				$cikis++;
			}else if($cikis>0) $cikis++;
			}
			$cikti=implode(' ve ',$cikti).' once';

		}
		
			
		return $cikti;
	
	}
	$belirliGun = strtotime('2011-09-20 17:00:43');
	$suan=strtotime(date("j-n-Y H:i:s"));
	
	echo sureHesapla($belirliGun,$suan,5);