Dennis of Marketing Cloud Team
4/13/2018 - 1:19 PM

UNION SELECT

UNION SELECT voegt het resultaat van twee tabellen samen.

SELECT EmailAddress, SubscriberKey
FROM [tabel 1]
UNION
SELECT EmailAddress, SubscriberKey
FROM [tabel 2]