leodutra
7/5/2012 - 11:42 PM

A currency / decimal / float parser for JavaScript

A currency / decimal / float parser for JavaScript

function parseNumber(str)
{
  str = (str + '').replace(/[^\d,.-]/g, '')  // just digits, separators and sign
  var sign = str.charAt(0) === '-' ? '-' : '+' // store sign
  var minor = str.match(/[.,](\d+)$/)     // filter decimals
  str = str.replace(/[.,]\d*$/, '').replace(/\D/g, '')   // remove decimals and any integer separator
  return Number(sign + str + (minor ? '.' + minor[1] : '')) // build number
}