lauhin
10/15/2019 - 6:40 PM

Swagger documentgeneratie met Spring

Swagger documentgeneratie met Spring

Via Springfox worden de restcontrollers gedocumenteerd naar een swagger bestand.

Maven dependencies

<dependency>
  <groupId>io.springfox</groupId>
  <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
  <version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>io.springfox</groupId>
  <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
  <version>2.8.0</version>
</dependency>

Security

Deze klasse is nodig om te ontwijken aan authenticatie. Via deze klasse kan de swagger code via de browser ingelezen worden zonder authenticatie.

@Order(0)
@Configuration
public class Security extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Override
  public void configure(HttpSecurity web) throws Exception {
    web.authorizeRequests().antMatchers(
        "/v2/api-docs",
        "/configuration/ui",
        "/swagger-resources",
        "/configuration/security",
        "/swagger-ui.html",
        "/webjars/**",
        "/swagger-resources/configuration/ui",
        "/swagger-ui.html"
    )
    .permitAll()
    .and()
    .csrf()
    .disable();
  }
}

Swagger

Vergeet de package niet aan te passen naar deze waarin de RestControllers staan.

@Configuration
@EnableSwagger2
public class Swagger extends WebMvcConfigurationSupport {

  @Bean
  public Docket productApi() {
    return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
        .securitySchemes(Arrays.asList(new BasicAuth("auth")))
        .protocols(Arrays.asList("https").stream().collect(Collectors.toSet()))
        .select()
        .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("be.zenito.services.unizo.controllers"))
        .paths(PathSelectors.regex("/.*"))
        .build();
  }

  @Override
  protected void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    registry.addResourceHandler("swagger-ui.html")
        .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/");

    registry.addResourceHandler("/webjars/**")
        .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/");
  }
}

Output

Nadat je de applicatie gestart hebt kan je dsurfen naar