vaiwa
4/25/2015 - 1:56 PM

bash

bash

Příkazy

wc

word count

-w # word
-l # lines
-m # chars
-c # bytes

sort

-n # numeric sort
-f # ignore-case
-r # reverse
-c # zkontroluje zda je zadaný soubor setřízený
-t oddělovač # použije zadaný znak jako oddělovač polí
-k 2,2 # setřídí podle 2.ho sloupce
-R # náhodně zpřehází

uniq

měl by ho vždy předcházet sort

-c # Před každým řádkem vypíše počet výskytů
-u # vypíše řádky, které jsou na vstupu jen jednou
-d # vypíše řádky, které jsou na vstupu vícekrát

wget

-i soubor # nacte seznam url ke stazeni ze zadaneho souboru
-b # background, spusti na pozadi
-O soubor # spoji vsechny stazene dokumenty do zadaneho souboru
-nc # pokud uz stazeny soubor existuje neprepiseho
-nd # při rekursivním stahování nevytváří adresářový strom
-x  - při rekursivním stahování vždy vytváří adresářový strom
-r  - zapne rekursivní stahování
-l hloubka # max hloubka při rekursivním stahování
-p # stáhne všechny soubory ro správné zobrazení stránky
-D seznam # seznam domén, které má program projít
-L  # následuje pouze relativní odkazy
-I seznam # seznam adresářů na stažení (může obsahovat zástupné znaky)
-w n # mezi jednotlivymi pokusy o stazeni se pocka [c n vteřin
-s # zobrazuje hlavičku odpovědi
-d # zobrazuje debugovaci informace (mj. hlavičku požadavku)
--save-cookies file
--load-cookies file
wget -R -l1 "www.aktualne.cz"

seq

seq zacatek increment konec # vypíše sekvenci čísel

ls

-l # zobrazi informace o souborech
-a # zobrazi skryte soubory
-1 # zobrazí v jednom sloupci
-R # rekurzivně

mkdir

make directory

-p # vytvoří celou cestu
mkdir -p a/b/c #vytvoří 3 adresáře

chmod

change mode

-u # user
-g # group
-a # all
chmod u+xr soubor      # soubor smi spoustet vlastnik
chmod a-x soubor       # soubor nesmi spoustet nikdo

ln

link

-s # symlink
ln -s neco nekam

set

nastaví proměné

set * # do proměných se uloží názvy adresářů
set a b c
echo $1 $2 $3 (vytiskne a b c)
for i; do echo $i; done