daniel-plewinski
8/19/2017 - 5:10 AM

Is the number even or not, all divisors of a number, power / parzysta nieparzysta, dzielniki liczby, potęgowanie

Is the number even or not, all divisors of a number, power / parzysta nieparzysta, dzielniki liczby, potęgowanie


function mathInfo() {
  var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 100);
  //poniżej napisz rozwiązanie zadania
  
  // sprawdzanie czy liczba parzysta czy nie
  console.log("Wylosowana liczba:"+randomNumber);
  
  if (randomNumber % 2 === 0) {
    console.log('Liczba parzysta');
  } else {
    console.log("Liczba nieparzysta");
  }
  
  console.log('Liczba ' + (randomNumber %2 == 0 ? '': 'nie' ) + 'parzysta');
  
  // wszystkie dzielniki
  // dzielimy przez połowę liczby aby zyskać wydajność
  var dividers = '';
  for (var i = Math.floor(randomNumber/2); i>0; i--) {
    if (randomNumber % i === 0) {
      // liczba i jest dzielnikiem całkowitym
      dividers += i + ' ';
    }
  }
  
  console.log("Dzielniki to: " + dividers);
  
  var numMod5 = randomNumber % 5;
  
  var power = Math.pow(randomNumber, numMod5);
  console.log('Power is: ' + power);
  
  
  
}