cachaito
11/15/2013 - 3:21 PM

Wielokrotny if w skróconym zapisie

//funkcja pomocnicza
function getItemSize() {
    return (window.innerWidth <= 360) ? 1 :  // gdy okno mniejsze lub równe 360 else...
           (window.innerWidth > 768) ? 5 : 4; // ...else if gdy okno większe niż 768 - 5 kolumn, inaczej 4 (czyli 768-360 mają po 4 kolumny)
}