langliu
9/9/2017 - 1:41 AM

JavaScript创建二维数组

JavaScript创建二维数组

// 创建一个二维数组,该函数接收三个参数:要创建的二维数组的行数,要创建的二维数组的列数,要创建的二维数组的初始值
function twoDimensionalArray(numRows, numCols, initial) {
  let arr = [];
  for (let index = 0; index < numRows; index++) {
    let col = [];
    for (let i = 0; i < numCols; i++) {
      col[i] = initial;
    }
    arr[index] = col;
  }
  return arr;
}