gf1200
6/2/2018 - 5:00 AM

moduł / module - ukrywanie 98% globalnych :)

 • używamy IIFE
 • aby nie pisać wewnątrz window.foo = foo przekazujemy window jako parametr dzięki temu zachowujemy lepszy kontekst w JS
 • w przypadku przekazania parametru JQuery przypisujemy do niego znak $ i mamy pewność że wszystko wewnątrz IIFE nie będzie miało konfliktu z inną biblioteką
(function(global, $)){
 
  //98 prywatne
  
  //spageti code
  
  //publiczne
  
  global.foo = foo;
  global.bar = bar
  
})(window, JQuery)