BartlomiejSkwira
6/26/2013 - 9:17 AM

Object.rb

Object.rb

"str".object_id =>  15689800
false.object_id ma zawsze id 0,
true.object_id - 2
nil.object_id - 4
100.object_id - 201 , X *2 +1?

s2 = s1.clone
s2.object_id == s.object_id => false
#płytka kopia
s2.dup 
#dup nie robi freeze jeśli był

object.size #długość, string -- ile liter, tablica - ilość obiektów

#czy dany obiekt odpowiada na daną wiadomość
"str".respond_to? :size => true

#ludzka postać obiektu
nil.inspect => "nil"

[1,2,3].to_s => "[1,2,3]"


fred.instance_variables
fred.instance_variable_get(:@a)
fred.instance_variable_set(:@a, 'dog')

#eval w kontekście obiektu, może być block
k.instance_eval { @secret }   #=> 99