korhan-Ö
11/5/2016 - 9:33 AM

#Cookie Operations

request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String saklanan_cerez= "Cerez_kullanici";
Cookie killCookie = new Cookie(saklanan_cerez,null);
killCookie.setMaxAge(0);
killCookie.setPath("/");
response.addCookie(killCookie);
response.sendRedirect("index.jsp");
//Çerezi oluşturduk. Çerez_kullanici diye getirebileceğiz artık.
Cookie cookie = new Cookie ("Cerez_kullanici", URLEncoder.encode((adi+" "+soyadi),"UTF-8"));

//Çerezin süresini belirledik.
cookie.setMaxAge(10000);

//çerezi bilgisayarda oluşturuyoruz. kaydediyoruz yani.
response.addCookie(cookie);
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String saklanan_cerez= "Cerez_kullanici";
String bulunan_cerez_ad=null;
Cookie cookies [] = request.getCookies ();

for (int i = 0; i < cookies.length; i++){
  if (cookies [i].getName().equals (saklanan_cerez)){
    bulunan_cerez_ad = URLDecoder.decode(cookies[i].getValue(),"UTF-8");
    break;
  }
}
if(bulunan_cerez_ad==null)
  response.sendRedirect("index.jsp");