fieke
12/5/2013 - 10:58 AM

Testtool breakpoint: op iPad heb je idd break-1 en break-3… => komt vanuit the_aim_theme, base font iets kleiner gezet en nu gaat hij op iPa

Testtool breakpoint: op iPad heb je idd break-1 en break-3… => komt vanuit the_aim_theme, base font iets kleiner gezet en nu gaat hij op iPad van break-2 naar break-3

//-- FONT SETTINGS --
//-------------------
$base-font-size: 13.5px;