m-shinkawa
6/2/2018 - 8:57 AM

js_cc_02_practice_if_advanced

js_cc_02_practice_if_advanced

  var rand1 = Math.floor(Math.random() * 3);
  var rand2 = Math.floor(Math.random() * 3);
  var rand3 = Math.floor(Math.random() * 3);
  var max = Math.max(rand1, rand2, rand3);
  document.write('<p>rand1: ' + rand1 + '</p>');
  document.write('<p>rand2: ' + rand2 + '</p>');
  document.write('<p>rand3: ' + rand3 + '</p>');
  if (rand1 === rand2 && rand1 === rand3 ) {
   document.write('<p>3つは同じ値です</p>');
  } else {
   if (max === rand1 && rand1 === rand2) {
    document.write('<p>一番値が大きいのはrand1とrand2です</p>');
   } if (max === rand1 && rand1 === rand3) {
    document.write('<p>一番値が大きいのはrand1とrand3です</p>');
   } if (max === rand2 && rand2 === rand3) {
    document.write('<p>一番値が大きいのはrand2とrand3です</p>');
   } else {
    if (max === rand1 && max != rand2 && max != rand3) {
     document.write('一番値が大きいのはrand1です');
    } else if (max === rand2 && max != rand1 && max != rand3) {
     document.write('一番値が大きいのはrand2です');
    } else if (max === rand3 && max != rand1 && max != rand2) {
     document.write('一番値が大きいのはrand3です');
    }
   }
  }