daniel-plewinski
9/2/2017 - 5:05 AM

JavaScript Forms

JavaScript Forms

form.action
form.method
form.elements
submit
preventDefault()
reset

var input =
document.querySelector('#name');
input.value;//Marek
input.value = "Adam"

input.type // inputy trzymają swój typ. Można go też łatwo zmienić na inny.
input.disabled //zwraca wartość boolenowską, która oznacza, czy element jest włączony czy nie. Możemy ją zmieniać.
input.checked // (tylko checkboxy) – zwraca wartość boolenowską, która oznacza, czy element jest zaznaczony czy nie.
option.selected // (tylko elementy option) – zwraca wartość boolenowską, która oznacza, czy dany element jest wybrany czy nie.

blur // wywoływany, gdy użytkownik opuści pole,
focus // wywoływany, gdy użytkownik zaznaczy pole,
change // wywoływany, gdy zmieni się wartość pola,
keydown // keyup, keypress – eventy związane z pisaniem na klawiaturze.