SalihKaya
11/12/2014 - 7:36 PM

Bir boyutlu dizideki en küçük elemanı ve en büyük elemanı bulan programı yazınız

Bir boyutlu dizideki en küçük elemanı ve en büyük elemanı bulan programı yazınız

int[] dizi = new int[10];
      Random rnd = new Random();
      int enKucukEleman = 9999, enBuyukEleman = 1;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        dizi[i] = rnd.Next(1, 1000);
 
      }
 
      foreach (int eleman in dizi)
      {
        if (eleman > enBuyukEleman) enBuyukEleman = eleman;
        if (eleman < enKucukEleman) enKucukEleman = eleman;
      }
      Console.WriteLine("En Büyük Eleman : {0}",enBuyukEleman);
      Console.WriteLine("En Küçük Eleman : {0}",enKucukEleman);