OyvindLE
6/12/2015 - 9:40 AM

Design pattern 1

Design pattern 1

/*
  Metode 1: Lag et nytt objekt og funksjoner til dette objektet..
*/

if (typeof MyObject !== 'object') {
  MyObject = {};
}

if (typeof MyObject.alertOK !== 'function') {
  MyObject.alertOK = function () {
    alert('OK');
  };
}

MyObject.alertOK();