majianyu
11/3/2017 - 3:47 AM

time_python

# -*- coding:utf-8 -*-
import time,datetime

def str2date(d:str):
  # 字符串格式化为日期
  return datetime.datetime.strptime(d,"%Y-%m-%d")


def stamp2str(stamp: int) -> str:
  """
  将时间戳转化为日期并格式化
  :param stamp:时间戳 str
  :return: date str
  """
  try:
    second = stamp / 1000
    result = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(second))
    return result
  except Exception as e:
    return str(e)


def second2time(second: int) -> str:
  """
  将 second 转换为时间字符串
  :param second: 120
  :return: "00:02:00"
  """
  m, s = divmod(second, 60)
  h, m = divmod(m, 60)
  return "{:02d}:{:02d}:{:02d}".format(h, m, s)


def time2second(t: str) -> int:
  """
  将时间字符串转换为 second
  :param t: "00:02:00"
  :return: 120
  """
  h, m, s = t.split(":")
  return int(h) * 3600 + int(m) * 60 + int(s)


def str2stamp(s: str) -> int:
  """
  将字符串时间转换为 timestamp
  :param s: "20180101 10:00:00"
  :return: 1514772000
  """
  time_array = time.strptime(s, "%Y%m%d %H:%M:%S")
  return time.mktime(time_array)

def get_duration_days(days:int,day=None):
  """
  将字符串时间转换为 timestamp
  :param days: 天数
  :param day: 基准日期
  :return: 1514772000
  """
  if day is None:
    day = datetime.date.today()
  else:
    day = datetime.datetime.strptime(day.replace("-",""),"%Y%m%d")
  day = datetime.date.strftime(day + datetime.timedelta(days=days), '%Y%m%d')
  return day
  
def date_range(start: str, days: int) -> pd.DataFrame:
  """
  生成时间填充序列
  :param start: 开始日期 
  :param days: 天数
  :return: 
  """
  index = pd.date_range(start, periods=days, freq="D")
  return pd.DataFrame({"some": list(range(len(index)))}, index=index)