huantran
9/8/2017 - 1:02 PM

Cây thuốc đông y dễ tìm tại Hàn Quốc

Cây thuốc đông y dễ tìm tại Hàn Quốc

Kết quả tự tra cứu, chỉ mang giá trị tham khảo

계피 : Cinnamon : Quế
둥글레 : Angular Solomon's seal : Ngọc Trúc (http://vi.wiki.hancel.net/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_tr%C3%BAc)
헛개나무 : Hovenia dulcis : Khúng Khéng (công dụng bổ gan, giải độc rượu)