cachaito
11/1/2014 - 11:49 PM

Wywołuje funkcję z wyższego scope'a w dyrektywie

/* HTML
 <div ng-controller="callCtrl">
  <div phone dial="callHome(who)"></div>
 </div>
*/

angular.controller('callCtrl', function($scope) {
 $scope.callHome = function(person) {
  console.log('Calling... ' + person);
 };
});

angular.directive('phone', function() {
  return {
   scope: {
    dial: '&'
   },
   template: '<button ng-click="dial({who: person})">Call home</button>',// <-- zwróć uwagę na sposób przekazywania argumentów do funkcji w 'parent' kontrolerze poprzez obiekt!
   link: function(scope) {
    scope.person = 'Diana';
   }
  };
});