arzumy
2/23/2013 - 4:41 AM

SENARAI RANG UNDANG-UNDANG taken from http://www.parlimen.gov.my/bills-dewan-rakyat.html?uweb=dr&arkib=yes XML pulled with this URL http:

<?xml version="1.0"?>
<tree id="0">
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2012 - Rang Undang-Undang Pengantaraan 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2012" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR012012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :02/04/2012" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2012 - Rang Undang-Undang Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2012" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR022012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :02/04/2012" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2012 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2011) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2012" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR032012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/04/2012" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/2012 - Rang Undang-Undang Kesalahan Pilihan Raya (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2012" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR042012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/2012 - Rang Undang-Undang Syarikat Labuan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/2012" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR052012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :10/04/2012" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Tan Lian Hoe, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/2012 - Rang Undang-Undang Laporan Kewangan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2012" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR062012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :10/04/2012" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/2012 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2012" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR072012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :10/04/2012" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Joseph Entulu Anak Belaun, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/2012 - Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2012" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR082012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pengajian Tinggi" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/2012 - Rang Undang-Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2012" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR092012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pengajian Tinggi" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/2012 - Rang Undang-Undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2012" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR102012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/2012 - Rang Undang-Undang Jasa Perkasa Persekutuan (Elaun Kenangan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2012" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR112012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/2012 - Rang Undang-Undang Pingat Tentera Udara (Elaun Kenangan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2012" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR122012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/2012 - Rang Undang-Undang Laut Wilayah 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2012" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR132012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :18/04/2012" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/2012 - Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2012" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR142012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/2012 - Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2012" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR152012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :16/04/2012" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.A.B. Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/2012 - Rang Undang-Undang Keterangan (Pindaan) (No. 2) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2012" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR162012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :18/04/2012" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/2012 - Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2012" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR172012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :17/04/2012" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/2012 - Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2012" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR182012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :17/04/2012" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/2012 - Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2012" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR192012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/2012 - Rang Undang-Undang Rukun Tetangga 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2012" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR202012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :18/04/2012" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Wira Abu Seman Haji Yusop, Timbalan Menteri Dalam Negeri" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/2012 - Rang Undang-Undang Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2012" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR212012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :18/04/2012" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Wira Abu Seman Yusop, Timbalan Menteri Dalam Negeri" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.22/2012 - Rang Undang-Undang Profesion Undang-Undang (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2012" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR222012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :11/06/2012" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.23/2012 - Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2012" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR232012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :19/04/2012" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Wira Abu Seman Yusop, Timbalan Menteri Dalam Negeri" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.24/2012 - Rang Undang-Undang Perubatan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2012" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR242012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :13/06/2012" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Liow Tiong Lai, Menteri Kesihatan" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin, Timbalan Menteri Kesihatan" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.25/2012 - Rang Undang-Undang Pelindung (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2012" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR252012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.26/2012 - Rang Undang-Undang Umur Persaraan Minimum 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2012" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR262012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/06/2012" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :YB Senator Dato Maznah Mazlan, Timbalan Menteri Sumber Manusia" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :YB Dato Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.27/2012 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2012) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2012" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR272012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.28/2012 - Rang Undang-Undang Francais (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2012" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR282012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/06/2012" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :YB Dato Sri Ismail Sabri, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :YB Datuk Hj Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.29/2012 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2012" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR292012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/06/2012" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :YB Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :YB Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.30/2012 - Rang Undang-Undang Perubatan Tradisional dan Komplementari 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2012" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR302012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :26/09/2012" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.31/2012 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2012" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/BM DR 31_2012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/09/2012" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.33/2012 - Rang Undang-Undang Hakmilik Strata (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/2012" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/BM DR 33_2012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :26/09/2012" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.34/2012 - Rang Undang-Undang Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/2012" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/BM DR 34_2012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/11/2012" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.35/2012 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2012" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/BM DR 35_2012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :26/11/2012" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato' Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.36/2012 - Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/2012" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR362012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/11/2012" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.37/2012 - Rang Undang-Undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/2012" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR372012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/11/2012" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah bin Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.38/2012 - Rang Undang-Undang Reka Bentuk Perindustrian (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/2012" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR382012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/11/2012" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.39/2012 - Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/2012" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR392012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/11/2012" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.42/2012 - Rang Undang-Undang Binatang (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/2012" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR422012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2012" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Chua tee Yong, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Hajah Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.43/2012 - Rang Undang-Undang Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Pindaan) 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/2012" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2012/DR432012.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/11/2012" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Utama Dr. Rais bin Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan kebudayaan" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2011 - Rang Undang-Undang Veteran 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2011" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR012011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/10/2011" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2011 - Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2011" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR022011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :15/06/2011" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Mukhriz Tun Dr. Mahathir, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2011 - Rang Undang-Undang Institut Sukan Negara 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2011" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR032011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :16/06/2011" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Razali Ibrahim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Dr. Hj. Abd. Latiff Ahmad, Timbalan Menteri Pertahanan" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/2011 - Rang Undang-Undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2011" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR042011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :14/06/2011" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/2011 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/2011" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR052011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/06/2011" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/2011 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2011" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR062011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/03/2011" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Puan Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/2011 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2011" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR072011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :15/06/2011" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Mukhriz Tun Dr. Mahathir, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/2011 - Rang Undang-Undang Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2011" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR082011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/06/2011" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Richard Riot Anak Jaem, Timbalan Menteri Luar Negeri" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/2011 - Rang Undang-Undang Peranti Perubatan 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2011" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR092011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :03/10/2011" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Liow Tiong Lai, Menteri Kesihatan" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/2011 - Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2011" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR102011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/06/2011" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Tan Lian Hoe, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/2011 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2011) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2011" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR112011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :20/06/2011" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Senator Dato Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/2011 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2011" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR122011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :03/10/2011" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Liow Tiong Lai, Menteri Kesihatan" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Puan Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/2011 - Rang Undang-Undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2011" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR132011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :03/10/2011" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/2011 - Rang Undang-Undang Petroleum (Cukai Pendapatan) (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2011" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR142011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/06/2011" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Tan Lian Hoe, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/2011 - Rang Undang-Undang Kerja (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2011" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR152011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :06/10/2011" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Hajah Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/2011 - Rang Undang-Undang Perihal Dagangan 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2011" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR162011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :27/06/2011" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/2011 - Rang Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2011" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR172011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :30/06/2011" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/2011 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2011" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR182011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/06/2011" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Richard Riot Anak Jaem, Timbalan Menteri Luar Negeri" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/2011 - Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2011" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR192011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :28/06/2011" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/2011 - Rang Undang-Undang Akta Perkhidmatan Perniagaan Wang 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2011" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR202011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/06/2011" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Richard Riot Anak Jaem, Timbalan Menteri Luar Negeri" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/2011 - Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2011" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR212011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/10/2011" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Tuan Chua Tee Yong, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.22/2011 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2011" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR222011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :03/10/2011" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Haji Noh Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.23/2011 - Rang Undang-Undang Perikanan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2011" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR232011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/10/2011" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Tuan Chua Tee Yong, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.24/2011 - Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2011" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR242011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/10/2011" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Puan Heng Seai Kie, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Hajah Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.25/2011 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2011" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR252011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :05/10/2011" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Raja Nong Chik Dato Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Haji Hasan Malek, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.26/2011 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Pos 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2011" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR262011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :06/10/2011" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Hajah Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.27/2011 - Rang Undang-Undang Kediaman Terhad (Pemansuhan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2011" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR272011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :05/10/2011" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Hj. Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.A.B. Tan Sri Dato Haji Muhyiddin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.28/2011 - Rang Undang-Undang Buang Negeri (Pemansuhan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2011" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR282011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :05/10/2011" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Hj. Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.29/2011 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2012 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2011" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR292011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :07/10/2011" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.A.B. Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.30/2011 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2011" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR302011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/12/2011" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Ir. Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.31/2011 - Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2011" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR312011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2011" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Dato Ir. Donald Lim Siang Chai, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Dr. James Dawos Mamit, Timbalan Menteri Pelancongan" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.32/2011 - Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/2011" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR322011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2011" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.33/2011 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/2011" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR332011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2011" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.34/2011 - Rang Undang-Undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/2011" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR342011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2011" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.35/2011 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2011" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR352011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :29/11/2011" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.36/2011 - Rang Undang-Undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/2011" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR362011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :30/11/2011" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Chor Chee Heung, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.37/2011 - Rang Undang-Undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/2011" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR372011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/12/2011" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.38/2011 - Rang Undang-Undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/2011" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR382011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :30/11/2011" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.39/2011 - Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/2011" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR392011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :30/11/2011" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.40/2011 - Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/2011" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR402011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/12/2011" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.41/2011 - Rang Undang-Undang Keterangan (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/2011" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR412011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/12/2011" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.42/2011 - Rang Undang-Undang Perhimpunan Aman 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/2011" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR422011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :24/11/2011" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.A.B. Dato Sri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.43/2011 - Rang Undang-Undang Polis (Pindaan) 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/2011" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR432011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :30/11/2011" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.44/2011 - Rang Undang-Undang Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2011 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/2011" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2011/DR442011.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :02/04/2012" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Hajah Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R. 40/2010 - Rang Undang-undang Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 40/2010" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR402010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :15/12/2010" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein, Timbalan Menteri Kewangan" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato' Yong Khoon Seng, Timbalan Menteri Kerja Raya" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R. 41/2010 - Rang Undang-undang Agensi Inovasi Malaysia 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 41/2010" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR412010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :15/12/2010" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Haji Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.02/2010 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2010" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR022010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.03/2010 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2010" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR032010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.04/2010 - Rang Undang-Undang Perdagangan Strategik 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2010" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR042010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_5" text="D.R.05/2010 - Rang Undang-Undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ( Bacaan Kali Kedua dan Ketiga)" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR052010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.06/2010 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Persaingan 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2010" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR062010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.07/2010 - Rang Undang-Undang Persaingan 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2010" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR072010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_8" text="D.R.08/2010 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 ( Bacaan Kali Kedua dan Ketiga)" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR082010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.09/2010 - Rang Undang-Undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2010" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR092010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.10/2010 - Rang Undang-Undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2010" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR102010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.11/2010 - Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2010" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR112010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_12" text="D.R.12/2010 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat 2010 ( Bacaan Kali Kedua dan Ketiga)" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR122010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.13/2010 - Rang Undang-Undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2010" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR132010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.14/2010 - Rang Undang-Undang Setem (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2010" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR142010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_15" text="D.R.15/2010 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 ( Ditarik Balik )" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR152010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.16/2010 - Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2010" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR162010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.17/2010 - Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2010" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR172010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.18/2010 - Rang Undang-Undang Sewa Beli (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2010" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR182010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.19/2010 - Rang Undang-Undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010-DR (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2010" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR192010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.20/2010 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2010" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR202010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.21/2010 - Rang Undang-Undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2010" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR212010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.22/2010 - Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2010" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR222010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.23/2010 - Rang Undang-Undang Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2010" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR232010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :11/10/2010" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Datuk Hajah Rohani binti Abdul Karim, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_24" text="D.R.25/2010 - Rang Undang-Undang Kerja (Pindaan) 2010 ( Ditarik Balik )" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR252010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.26/2010 - Rang Undang-Undang Perbadanan Stadium Malaysia 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2010" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR262010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :11/10/2010" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Razali bin Ibrahim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.27/2010 - Rang Undang-Undang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2010" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR272010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :12/10/2010" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Hamzah bin Zainudin, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Puan Noriah binti Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.29/2010 - Rang Undang-Undang Kawalan Harga dan Antipencatutan 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2010" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR292010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :13/10/2010" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Tuan Haji Fadillah bin Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.35/2010 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2010" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR352010_BM.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :14/12/2010" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.38/2010 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/2010" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR382010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :06/04/2011" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.39/2010 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/2010" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR392010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :06/04/2011" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Anak Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.42/2010 - Rang Undang-Undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/2010" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR422010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :07/04/2011" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :YB Datuk Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :YB Puan Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.43/2010 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/2010" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR432010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :04/04/2011" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Puan Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.44/2010 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/2010" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR442010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :13/06/2011" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Datuk Seri Noh bin Haji Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Joseph Salang Gandum, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_34" text="D.R.45/2010 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010 ( Ditarik Balik )" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR452010.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.46/2010 - Rang Undang-Undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/2010" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR462010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :03/10/2011" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Tuan Jelaing Anak Mersat, Timbalan Menteri Pengangkutan" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.47/2010 - Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/2010" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR472010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :31/03/2011" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Puan Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.48/2010 - Rang Undang-Undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.48/2010" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2010/DR482010.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :14/06/2011" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :Y.B. Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :Y.B. Dato Mukhriz Tun Dr. Mahathir, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.14/2009 - Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2009" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR142009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.23/2009 - Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2009" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR232009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.24/2009 - Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2009" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR242009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.25/2009 - Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2009" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR252009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.26/2009 - Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2009" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR262009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.27/2009 - Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2009" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR272009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.28/2009 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2009" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR282009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.29/2009 - Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2009" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR292009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.30/2009 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2009" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR302009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.31/2009 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2009" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR312009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.32/2009 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/2009" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR322009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.33/2009 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/2009" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR332009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.34/2009 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/2009" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR342009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.35/2009 - Rang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2009" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR352009.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="0" id="0_14" text="D.R.36/2009 - Rang Undang-Undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 ( Bacaan Kali Kedua dan Ketiga)" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR362009.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="0" id="0_15" text="D.R.37/2009 - Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 ( Ditarik Balik )" im0="book_titel.gif">
  <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2009/DR372009.pdf'</userdata>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2008 - Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2008" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR012008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2008 - Rang Undang-Undang Ahli Geologi 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2008" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR022008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2008 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2007) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2008" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR032008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.06/2008 - Rang Undang-Undang Pendidikan (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2008" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR062008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.07/2008 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2008" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR072008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.08/2008 - Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2008" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR082008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.09/2008 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2008" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR092008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.10/2008 - Rang Undang-Undang Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2008" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR102008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.11/2008 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2008" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR112008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.12/2008 - Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2008" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR122008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.13/2008 - Rang Undang-Undang Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2008" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR132008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.16/2008 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2009 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2008" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR162008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.21/2008 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2008" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR212008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.22/2008 - Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan)(No. 2) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2008" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR222008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.23/2008 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan)(No. 2) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2008" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR232008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.24/2008 - Rang Undang-Undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2008" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR242008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.25/2008 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan)(No. 2) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2008" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR252008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.27/2008 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2008" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR272008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.28/2008 - Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2008" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR282008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.30/2008 - Rang Undang-Undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2008" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR302008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.31/2008 - Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2008" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2008/DR312008.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2007 - Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2007" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 012007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2007 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2007" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 022007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2007 - Rang Undang-Undang Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2007" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 032007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/2007 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2007" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 042007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/2007 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2006) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/2007" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 052007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/2007 - Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2007" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 062007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/2007 - Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2007" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 072007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/2007 - Rang Undang-Undang Keadilan Jenayah (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2007" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 082007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.10/2007 - Rang Undang-Undang Perbadanan Kewangan Perdagangan Islam Antarabangsa 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2007" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 102007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.11/2007 - Rang Undang-Undang Pasaran Modal &amp; Perkhidmatan 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2007" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 112007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.12/2007 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2007" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 122007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.13/2007 - Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan (Pindaan)(Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2007" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 132007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.14/2007 - Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan)(Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2007" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 142007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.15/2007 - Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2007" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 152007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.16/2007 - Rang Undang-Undang Bahan Letupan (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2007" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 162007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.17/2007 - Rang Undang-Undang Pendaftaran Sewa Beli (Sarawak) (Pemansuhan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2007" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 172007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.18/2007 - Rang Undang-Undang Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2007" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 182007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.19/2007 - Rang Undang-Undang Timbang dan Sukat (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2007" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 192007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.20/2007 - Rang Undang-Undang Makmal Patologi 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2007" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 202007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.21/2007 - Rang Undang-Undang Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2007" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 212007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.22/2007 - Rang Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2007" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 222007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/2007 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Melalui Udara (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2007" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 232007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/2007 - Rang Undang-Undang Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2007" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 242007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.25/2007 - Rang Undang-Undang Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2007" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR252007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.26/2007 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2007" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 262007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.27/2007 - Rang Undang-Undang Kerajaan Tempatan (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2007" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR272007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.28/2007 - Rang Undang-Undang Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2007" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR282007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.29/2007 - Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2007" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 292007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.30/2007 - Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2007" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR302007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.31/2007 - Rang Undang-Undang Bil Pertukaran (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2007" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 312007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.32/2007 - Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/2007" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR322007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.33/2007 - Rang Undang-Undang Pembangunan Sumber Manusia Berhad (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/2007" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 332007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.34/2007 - Rang Undang-Undang Bank Islam (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/2007" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 342007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.35/2007 - Rang Undang-Undang Takaful (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2007" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 352007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.36/2007 - Rang Undang-Undang Pilihan Raya (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/2007" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 362007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.38/2007 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2007) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/2007" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 382007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.39/2007 - Rang Undang-Undang Pemberian Pertambahan Hasil (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/2007" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 392007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.40/2007 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan)(Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/2007" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 402007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.41/2007 - Rang Undang-Undang Pembangunan Mineral (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/2007" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 412007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.42/2007 - Rang Undang-Undang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/2007" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR422007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.43/2007 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2008 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/2007" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR432007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.44/2007 - Rang Undang-Undang Kewangan 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/2007" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR442007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.45/2007 - Rang Undang-Undang Bank Pertanian Malaysia Berhad 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/2007" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR452007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.48/2007 - Rang Undang-Undang Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)(Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.48/2007" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR482007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_44" text="D.R.49/2007 - Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.49/2007" id="0_44_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 492007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_44_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_44_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_44_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_45" text="D.R.50/2007 - Rang Undang-Undang Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.50/2007" id="0_45_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR 502007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_45_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_45_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_45_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_46" text="D.R.51/2007 - Rang Undang-Undang Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan)(Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.51/2007" id="0_46_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR512007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_46_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_46_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_46_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_47" text="D.R.52/2007 - Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.52/2007" id="0_47_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR522007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_47_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_47_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_47_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_48" text="D.R.53/2007 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.53/2007" id="0_48_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR532007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_48_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_48_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_48_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_49" text="D.R.54/2007 - Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.54/2007" id="0_49_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR542007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_49_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_49_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_49_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_50" text="D.R.55/2007 - Rang Undang-Undang Tafsiran (Pindaan) 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.55/2007" id="0_50_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR552007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_50_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_50_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_50_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_51" text="D.R.56/2007 - Rang Undang-Undang Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.56/2007" id="0_51_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR562007.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_51_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_51_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_51_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2006 - Rang Undang-Undang Kilang dan Jentera (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2006" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR12006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2006 - Rang Undang-Undang Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2006" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR22006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2006 - Rang Undang-Undang Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2006" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR32006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/2006 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2006" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR42006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.06/2006 - Rang Undang-Undang Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2006" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR62006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.07/2006 - Rang Undang-Undang Akta Perbekalan Tambahan (2005) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2006" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR72006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.08/2006 - Rang Undang-Undang Akta Paten (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2006" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR82006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.09/2006 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2006" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR92006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.10/2006 - Rang Undang- Undang Lembaga Lada Malaysia 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2006" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR102006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.11/2006 - Rang Undang-Undang Akta Profesion Undang-Undang (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2006" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR112006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.13/2006 - Rang Undang- Undang Zon Ekonomi Eksklusif (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2006" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR132006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.14/2006 - Rang Undang- Undang Ordinan No.7 (Kuasa-Kuasa Perlu) Dharurat (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2006" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR142006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.15/2006 - Rang Undang-Undang Garis Pangkal Zon Maritim 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2006" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 152006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.16/2006 - Rang Undang-Undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2006" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 162006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.17/2006 - Rang Undang-Undang Perdagangan Elektronik 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2006" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 172006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.18/2006 - Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2006" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 182006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.19/2006 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2006" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 192006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.22/2006 - Rang Undang-Undang Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2006" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 222006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.23/2006 - Rang Undang-Undang Kepentingan Antarabangsa Mengenai Kelengkapan Bergerak (Pesawat Udara) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2006" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR232006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.25/2006 - Rang Undang-Undang Pusat Jagaan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2006" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 252006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.26/2006 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2006" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 262006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.27/2006 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2006" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 272006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.28/2006 - Rang Undang-Undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas)(Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2006" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 282006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.29/2006 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2006) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2006" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 292006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.30/2006 - Rang Undang-Undang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2006" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 302006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.31/2006 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan)(Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2006" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 312006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.32/2006 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2007 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/2006" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR322006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.33/2006 - Rang Undang-Undang Hakmilik Anak Negeri Labuan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/2006" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR 332006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.34/2006 - Rang Undang-Undang Kewangan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/2006" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR342006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.35/2006 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Persaraan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/2006" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR352006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.36/2006 - Rang Undang-Undang Persatuan Nelayan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/2006" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR362006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.37/2006 - Rang Undang-Undang Pertubuhan Peladang (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/2006" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR372006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.38/2006 - Rang Undang-Undang Koperasi (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/2006" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR382006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.39/2006 - Rang Undang-Undang Biokeselamatan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/2006" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR392006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.40/2006 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan)( No. 2) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/2006" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR402006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.41/2006 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/2006" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR412006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.42/2006 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/2006" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR422006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.43/2006 - Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/2006" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR432006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.44/2006 - Rang Undang-Undang Industri Biobahan Api Malaysia 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/2006" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR442006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.45/2006 - Rang Undang-Undang Pendaftaran Jurutera (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/2006" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR452006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.47/2006 - Rang Undang-Undang Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/2006" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR472006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.48/2006 - Rang Undang-Undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan)(Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.48/2006" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR482006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.49/2006 - Rang Undang-Undang Hak Milik Strata (Pindaan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.49/2006" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR492006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.50/2006 - Rang Undang-Undang Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.50/2006" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR502006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_44" text="D.R.51/2006 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.51/2006" id="0_44_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR512006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_44_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_44_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_44_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_45" text="D.R.52/2006 - Rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.52/2006" id="0_45_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2006/DR522006.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_45_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_45_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_45_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2005 - Rang Undang-Undang Kawalan Pertukaran Wang (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2005" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 12005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2005 - Rang Undang-Undang Pelaburan Kerajaan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2005" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 22005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/2005 - Rang Undang-Undang Angkatan Tentera (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/2005" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 32005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.05/2005 - Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Penerbangan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/2005" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 52005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.06/2005 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen Saraan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2005" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 62005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.07/2005 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2004) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2005" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 72005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.08/2005 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2005" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 82005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.09/2005 - Rang Undang-Undang Agensi Pekerjaan Swasta (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2005" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 92005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.10/2005 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2005" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 102005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.11/2005 - Rang Undang-Undang Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2005" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR112005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.12/2005 - Rang Undang-Undang Syarikat Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2005" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 122005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.13/2005 - Rang Undang-Undang Akta Insurans (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2005" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR132005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.14/2005 - Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2005" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 142005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.15/2005 - Rang Undang-Undang Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2005" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 152005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.16/2005 - Rang Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Wilayah-Wilayah Persekutuan)(Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2005" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 162005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.17/2005 - Rang Undang-Undang Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)(Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/2005" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 172005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.18/2005 - Rang Undang-Undang Akta Bank Islam (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2005" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 182005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.19/2005 - Rang Undang-Undang Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2005" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 192005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.20/2005 - Rang Undang-Undang Pinjaman (Tempatan) (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2005" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 202005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.21/2005 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2005) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2005" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 212005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.22/2005 - Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Perseketuan) (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2005" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 222005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/2005 - Rang Undang-Undang Akta Perbekalan 2006 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2005" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 232005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/2005 - Rang Undang-Undang Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2005" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 242005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.25/2005 - Rang Undang-Undang Akta Saraan Hakim (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2005" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 252005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.26/2005 - Rang Undang-Undang Akta Makanan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2005" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 262005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.27/2005 - Rang Undang-Undang Kewangan 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2005" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 272005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.28/2005 - Rang Undang-Undang Majlis Peperiksaan Malaysia (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/2005" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR282005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.29/2005 - Rang Undang-Undang Warisan Kebangsaan 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2005" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR 292005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.30/2005 - Rang Undang-Undang Timbang Tara 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2005" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR302005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.31/2005 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/2005" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2005/DR312005.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.N.17/2004 - Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2004) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.N.17/2004" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/','')</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R. 1/2004 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2003) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 1/2004" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr1-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R. 2/2004 - Rang Undang-Undang Pemegang Amanah (Permerdanan)(Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 2/2004" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr2-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R. 3/2004 - Rang Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 3/2004" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr3-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R. 4/2004 - Rang Undang-Undang Insuran Luar Pesisir (Pindaan) (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 4/2004" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr4-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R. 5/2004 - Rang Undang-Undang Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 5/2004" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr5-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R. 6/2004 - Rang Undang-Undang Fi (Taman Laut Malaysia)(Pengesahan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 6/2004" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr6-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R. 7/2004 - Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Perbelanjaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 7/2004" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr7-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R. 8/2004 - Rang Undang-undang Racun Makhluk Perosak (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R. 8/2004" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr8-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.11/2004 - Rang Undang-undang Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/2004" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr11-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.12/2004 - Rang Undang-undang Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/2004" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr12-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.13/2004 - Rang Undang-undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/2004" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr13-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.14/2004 - Rang Undang-undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/2004" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr14-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.15/2004 - Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/2004" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR152004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.16/2004 - Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/2004" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR162004(1).pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.18/2004 - Rang Undang-undang Perbekalan 2005 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/2004" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/dr182004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.19/2004 - Rang Undang-Undang Kewangan 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/2004" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR19-2004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.20/2004 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/2004" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR202004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.21/2004 - Rang Undang-Undang Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/2004" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR212004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.22/2004 - Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.22/2004" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR222004_BM.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.23/2004 - Rang Undang-Undang Ordinan Buruh Sarawak (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/2004" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR232004_BM.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.24/2004 - Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/2004" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR242004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.25/2004 - Rang Undang-undang Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.25/2004" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR252004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.26/2004 - Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.26/2004" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR262004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.27/2004 - Rang Undang-undang Laporan Kewangan (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/2004" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR272004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.29/2004 - Rang Undang-undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/2004" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/DR292004.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.30/2004 - Rang Undang-undang Perlembagaan (Pindaan) 2004 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/2004" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2004/D.R. 30.2004BM[1].pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/2000 - Rang Undang-Undang Perbekalan 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/2000" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR012000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/2000 - Rang Undang-Undang Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/2000" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR022000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.04/2000 - Rang Undang-Undang Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/2000" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR042000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.05/2000 - Rang Undang-Undang Jualan Dadah (Pindaan) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/2000" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR052000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.06/2000 - Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/2000" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR062000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.07/2000 - Rang Undang-Undang Kerja (Pindaan) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/2000" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR072000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.08/2000 - Rang Undang- Undang Kewangan 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/2000" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR082000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.09/2000 - Rang Undang-Undang Reka Bentuk Perindustrian (Pindaan) 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/2000" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR092000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.10/2000 - Rang Undang-Undang Petunjuk Geografi 2000 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/2000" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2000/DR102000.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1999 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1998 dan 1999) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1999" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR011999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1999 - Rang Undang-Undang Keistimewaan Diplomatik (Konvensyen Vienna) (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1999" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR021999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1999 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1999" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR031999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1999 - Rang Undang-Undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1999" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR041999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1999 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1999" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR051999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1999 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1999" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR061999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1999 - Rang Undang-Undang Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta-Tanah (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1999" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR071999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1999 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1999" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR081999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1999 - Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1999" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR091999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1999 - Rang Undang-Undang Penyemakan Undang-Undang (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1999" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR101999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1999 - Rang Undang-Undang Penerbangan Awam (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1999" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR111999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1999 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1999" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR121999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1999 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1999" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR131999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1999 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Buruh India Selatan (Pembubaran) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1999" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR141999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1999 - Rang Undang-Undang Hubungan Konsular (Konvensyen Vienna) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1999" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR151999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1999 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1999) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1999" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR161999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1999 - Rang Undang-Undang Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1999" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR171999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1999 - Rang Undang-Undang Pelindungan Pengguna 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1999" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR181999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1999 - Rang Undang-Undang Penjagaan Budak (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1999" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR191999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1999 - Rang Undang-Undang Jualan Dadah (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1999" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR201999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1999 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (No. 2) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1999" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR211999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.24/1999 - Rang Undang-Undang Kanak-Kanak 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1999" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR241999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.27/1999 - Rang Undang-Undang Kewangan 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1999" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR271999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.29/1999 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (No. 2) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1999" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR291999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.30/1999 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Disatukan (Perbelanjaan Masuk Akaun) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1999" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR301999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.31/1999 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) (No. 2) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1999" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR311999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.32/1999 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1999 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1999" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1999/DR321999.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1998 - Rang Undang-Undang Pencetakan Teks Al-Qur\'an (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1998" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR011998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1998 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Persaraan Guru-Guru (Sabah) (Pembubaran) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1998" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR021998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1998" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR031998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1998 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1997) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1998" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR041998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1998 - Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1998" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR051998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.07/1998 - Rang Undang-Undang Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1998" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR071998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.09/1998 - Rang Undang-Undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1998" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR091998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.10/1998 - Rang Undang-Undang Ahli Kimia (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1998" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR101998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.11/1998 - Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1998" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR111998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.12/1998 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman Semula) (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1998" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR121998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.13/1998 - Rang Undang-Undang Industri Pelancongan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1998" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR131998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.14/1998 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1998" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR141998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.15/1998 - Rang Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1998" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR151998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.16/1998 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1998" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR161998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.18/1998 - Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1998" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR181998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.19/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1998" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR191998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.20/1998 - Rang Undang-Undang Kebankrapan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1998" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR201998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.21/1998 - Rang Undang-Undang Francais 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1998" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR211998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.23/1998 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) (No.2) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1998" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR231998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.24/1998 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1998" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR241998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.27/1998 - Rang Undang-Undang Perindustrian Niaga Hadapan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1998" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR271998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.28/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Pertubuhan Peladang (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1998" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR281998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.29/1998 - Rang Undang-Undang Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1998" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR291998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.30/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1998" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR301998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.31/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1998" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR311998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.32/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1998" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR321998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.33/1998 - Rang Undang-Undang Bank Pertanian Malaysia (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1998" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR331998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.34/1998 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1998" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR341998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.35/1998 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1998" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR351998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.36/1998 - Rang Undang-Undang Perbekalan (1999) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1998" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR361998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.37/1998 - Rang Undang-Undang Kewangan (No.2) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1998" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR371998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.38/1998 - Rang Undang-Undang Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1998" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR381998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.39/1998 - Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan (Pindaan) 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1998" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1998/DR391998.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1997 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1996 dan 1997) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1997" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/DR011997.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1997 - Rang Undang-Undang Tandatangan Digital 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1997" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 2.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1997 - Rang Undang-Undang Jenayah Tajuk Komputer 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1997" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 3.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1997 - Rang Undang-Undang Insurans Luar Pesisir (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1997" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 4.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1997 - Rang Undang-Undang Notari Awam (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1997" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 5.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (Pembubaran) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1997" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 6.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pembubaran) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1997" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 7.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1997" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 8.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1997 - Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad Luar Pesisir Labuan 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1997" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 9.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1997 - Rang Undang-Undang Bank Simpanan Nasional Berhad 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1997" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 10.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1997 - Rang Undang-Undang Teleperubatan 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1997" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 11.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1997 - Rang Undang-Undang Pendaftaran Ahli Farmasi (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1997" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 12.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1997 - Rang Undang-Undang Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1997" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 13.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1997 - Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan 1986 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1997" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 14.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1997 - Rang Undang-Undang Hakcipta (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1997" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 15.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Letrik Sabah (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1997" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 16.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (Penggantian dan Pembubaran) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1997" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 17.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1997 - Rang Undang-Undang Tafsiran (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1997" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 18.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1997" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 19.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1997 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1997" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 20.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1997 - Rang Undang-Undang Peguambela (Sabah) (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1997" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 21.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/1997 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bersama (Pegawai Hal-Ehwal Islam) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1997" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 23.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/1997 - Pengambilan Tanah (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1997" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 24.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.27/1997 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1997) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1997" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 27.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.28/1997 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1997" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 28.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.29/1997 - Rang Undang-Undang Pembahagian (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1997" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 29.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.30/1997 - Rang Undang-Undang Pencegahan Rasuah 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1997" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 30.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.31/1997 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1997" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 31.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.32/1997 - Rang Undang-Undang Pengurupan Wang 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1997" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 32.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.33/1997 - Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1997" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 33.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.34/1997 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1997" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 34.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.35/1997 - Rang Undang-Undang Bernama (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1997" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 35.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.36/1997 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1997) (No. 2) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1997" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 36.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.37/1997 - Rang Undang-Undang Majlis Peperiksaan Malaysia 1980 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1997" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 37.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.38/1997 - Rang Undang-Undang Kaunselor 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1997" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 38.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.39/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1997" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 39.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.40/1997 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim 1971 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1997" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 40.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.41/1997 - Rang Undang-Undang Pertubuhan 1966 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1997" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 41.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.42/1997 - Rang Undang-Undang Fee (Planetarium Negara) (Pengesahan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1997" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 42.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.43/1997 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1998 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1997" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 43.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.44/1997 - Rang Undang-Undang Pembekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/1997" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 44.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.45/1997 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) (No. 2) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/1997" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 45.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.46/1997 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/1997" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 46.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.47/1997 - Rang Undang-Undang Bil Pertukaran (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/1997" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 47.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_44" text="D.R.48/1997 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.48/1997" id="0_44_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 48.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_44_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_44_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_44_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_45" text="D.R.49/1997 - Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) (No. 2) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.49/1997" id="0_45_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 49.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_45_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_45_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_45_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_46" text="D.R.50/1997 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.50/1997" id="0_46_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 50.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_46_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_46_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_46_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_47" text="D.R.51/1997 - Rang Undang-Undang Tatacara Jenayah (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.51/1997" id="0_47_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 51.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_47_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_47_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_47_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_48" text="D.R.52/1997 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.52/1997" id="0_48_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 52.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_48_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_48_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_48_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_49" text="D.R.53/1997 - Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.53/1997" id="0_49_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 53.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_49_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_49_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_49_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_50" text="D.R.54/1997 - Rang Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.54/1997" id="0_50_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1997/Rang Undang-Undang DR 54.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_50_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_50_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_50_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1996 - Rang Undang-Undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1996" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 1.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1996 - Rang Undang-Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1996" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 2.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1996 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1996" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 3.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1996 - Rang Undang-Undang Angkatan Tentera (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1996" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 4.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1996 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1995) (No. 2) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1996" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 5.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1996 - Rang Undang-Undang Hakcipta (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1996" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 6.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1996 - Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1996" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 7.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1996 - Rang Undang-Undang Bank dan Institusi-Institusi Kcwangan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1996" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 8.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1996 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1996" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 9.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1996 - Rang Undang-Undang Insurans 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1996" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 10.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1996 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1996" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 11.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Akreditasi Negara 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1996" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 12.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1996 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1996" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 13.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1996 - Rang Undang-Undang Pasaran Getah Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1996" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 14.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1996" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 15.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1996 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1996" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 16.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1996 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1996" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 17.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1996 - Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1996" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 18.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1996 - Rang Undang-Undang Angkatan Tentera (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1996" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 19.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1996 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1996) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1996" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 20.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1996 - Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1996" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 21.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/1996 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1996" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 23.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1996" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 24.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.27/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Trengganu Tengah 1973 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1996" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 27.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.28/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1996" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 28.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.29/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1996" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 29.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.30/1996 - Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1996" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 30.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.31/1996 - Rang Undang-Undang Reka Bentuk Perindustrian 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1996" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 31.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.32/1996 - Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1996" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 32.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.33/1996 - Rang Undang-Undang Institut Teknologi MARA (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1996" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 33.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.34/1996 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1996) (No. 2) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1996" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 34.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.35/1996 - Rang Undang-Undang Penyiaran (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1996" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 35.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.36/1996 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1996" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 36.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.37/1996 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1996" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 37.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.38/1996 - Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1996" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 38.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.39/1996 - Rang Undang-Undang Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta-Tanah (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1996" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 39.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.40/1996 - Rang Undang-Undang (Perbadanan) Synod Diocese Malaysia Barat (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1996" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 40.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.41/1996 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1997 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1996" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 41.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.42/1996 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1996" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 42.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.43/1996 - Rang Undang-Undang Pergigian (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1996" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 43.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.44/1996 - Rang Undang-Undang Laporan Kewangan 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/1996" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 44.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.45/1996 - Rang Undang-Undang (Perbadanan) Synod Diocese Malaysia Barat (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/1996" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 45.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.46/1996 - Rang Undang-Undang Keterangan (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/1996" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 46.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.47/1996 - Rang Undang-Undang Imigresen (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/1996" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 47.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_44" text="D.R.48/1996 - Rang Undang-Undang Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.48/1996" id="0_44_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 48.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_44_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_44_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_44_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_45" text="D.R.49/1996 - Rang Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.49/1996" id="0_45_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 49.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_45_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_45_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_45_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_46" text="D.R.50/1996 - Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.50/1996" id="0_46_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 50.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_46_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_46_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_46_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_47" text="D.R.51/1996 - Rang Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.51/1996" id="0_47_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 51.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_47_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_47_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_47_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_48" text="D.R.52/1996 - Rang Undang-Undang Perindustrian Niaga Hadapan (Pindaan dan Penyatuan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.52/1996" id="0_48_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 52.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_48_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_48_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_48_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_49" text="D.R.53/1996 - Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.53/1996" id="0_49_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 53.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_49_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_49_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_49_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_50" text="D.R.54/1996 - Rang Undang-Undang Bank Luar Pesisir (Pindaan) 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.54/1996" id="0_50_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1996/Rang Undang-Undang DR 54.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_50_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_50_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_50_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1995 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1994 dan 1995) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1995" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR011995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1995 - Rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1995" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR021995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1995 - Rang Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1995" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR031995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1995 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1995" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR041995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1995 - Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1995" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR051995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1995 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1995" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR061995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1995 - Rang Undang-Undang Zon Bebas (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1995" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR071995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1995 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1995) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1995" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR081995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1995 - Rang Undang-Undang Koperasi (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1995" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR091995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1995 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1995" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR101995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1995 - Rang Undang-Undang Kawalan Sewa (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1995" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR111995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1995 - Rang Undang-Undang Perbadanan Putrajaya 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1995" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR121995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1995 - Rang Undang-Undang Perubatan (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1995" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR131995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1995 - Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera dan Tabung Bekas Perajurit (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1995" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR141995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1995 - Rang Undang-Undang Penjara 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1995" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR151995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1995 - Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1995" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR161995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1995 - Rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1995" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR171995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1995 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1995" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR181995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1995 - Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan Bintulu (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1995" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR191995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1995 - Rang Undang-Undang Dewan Bahasa dan Pustaka (Pindaan dan Perluasan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1995" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR201995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1995 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1995" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR211995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/1995 - Rang Undang-Undang Perancang Bandar 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1995" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR231995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/1995 - Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1995" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR241995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.27/1995 - Rang Undang-Undang Pembangunan Sumber Manusia (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1995" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR271995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.28/1995 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Bandar (Pembubaran) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1995" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR281995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.29/1995 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Bandar (Syarikat Pengganti) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1995" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR291995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.30/1995 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1996 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1995" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR301995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.31/1995 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1995" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR311995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.32/1995 - Rang Undang-Undang Hakmilik Strata (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1995" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR321995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.33/1995 - Rang Undang-Undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1995" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR331995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.34/1995 - Rang Undang-Undang Pampasan Pekerja (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1995" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR341995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.35/1995 - Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1995" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR351995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.36/1995 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1995" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR361995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.37/1995 - Rang Undang-Undang Standard Malaysia 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1995" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR371995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.38/1995 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1995" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR381995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.39/1995 - Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1995" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR391995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.40/1995 - Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1995" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR401995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.41/1995 - Rang Undang-Undang Pasport (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1995" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR411995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.42/1995 - Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1995" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1995/DR421995.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1994 - Rang Undang-Undang Akademi Sains Malaysia 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1994" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR011994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1994 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1993 dan 1994) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1994" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR021994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1994 - Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1994" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR031994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1994 - Rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Negara (Syarikat Pengganti) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1994" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR041994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1994 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1994" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR051994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1994 - Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1994" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR061994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1994 - Rang Undang-Undang Kawalan Harga (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1994" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR071994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1994 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1994" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR081994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1994 - Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1994" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR091994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1994 - Rang Undang-Undang Pilihanraya (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1994" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR101994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1994 - Rang Undang-Undang Kesalahan Pilihanraya (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1994" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR111994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1994 - Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1994" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR121994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1994 - Rang Undang-Undang Perempuan Bersuami (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1994" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR131994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1994 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1994" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR141994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1994 - Rang Undang-Undang Makhamah Kehakiman (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1994" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR151994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1994 - Rang Undang-Undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1994" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR161994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1994 - Rang Undang-Undang Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1994" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR171994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1994 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1994) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1994" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR181994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1994 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Keretapi Tanah Melayu (Pembubaran) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1994" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR191994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1994 - Rang Undang-Undang Askar Timbalan Setia Negeri Johor (Pembubaran dan Pemansuhan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1994" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR201994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1994 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak- Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1994" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/Rang Undang-Undang DR 21.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/1994 - Rang Undang-Undang Insurans (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1994" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR231994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/1994 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1994" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR241994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.28/1994 - Rang Undang-Undang Pembangunan Mineral 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1994" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR281994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.29/1994 - Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1994" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR291994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.30/1994 - Rang Undang-Undang Pencen Balu dan Anak Yatim (Sarawak) (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1994" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR301994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.31/1994 - Rang Undang-Undang Pencen Balu dan Anak Yatim (Sabah) (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1994" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR311994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.32/1994 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1994) (No. 2) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1994" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR321994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.33/1994 - Rang Undang-Undang Penghutang (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1994" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR331994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.34/1994 - Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1994" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR341994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.35/1994 - Rang Undang-Undang Perbadanan Amanah Raya 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1994" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR351994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.36/1994 - Rang Undang-Undang Probet dan Pentadbiran (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1994" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR361994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.37/1994 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1995 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1994" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR371994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.38/1994 - Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1994" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR381994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.39/1994 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1994" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR391994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.40/1994 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1994" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR401994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.41/1994 - Rang Undang-Undang Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1994" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR411994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.42/1994 - Rang Undang-Undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) (No. 2) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1994" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR421994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.43/1994 - Rang Undang-Undang Penculikan (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1994" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR431994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.44/1994 - Rang Undang-Undang Bantuan Guaman (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/1994" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR441994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.45/1994 - Rang Undang-Undang Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan) (Pindaan) 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/1994" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR451994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.46/1994 - Rang Undang-Undang Tabung Haji 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/1994" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1994/DR461994.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1993 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1993" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR011993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1993 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1993" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR021993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1993 - Rang Undang-Undang Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1993" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR031993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1993 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1992 dan 1993) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1993" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR041993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1993 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1993" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR051993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1993 - Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1993" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR061993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1993 - Rang Undang-Undang Keterangan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1993" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR071993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1993 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1993) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1993" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR081993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1993 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1993" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR091993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1993 - Rang Undang-Undang Kerajaan Tempatan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1993" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR101993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1993 - Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1993" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR111993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1993 - Rang Undang-Undang Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1993" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR121993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1993 - Rang Undang-Undang Wilayah Persekutuan Labuan (Pindaan Ordinan Kesihatan Awam) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1993" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR131993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1993 - Rang Undang-Undang Wilayah Persekutuan Labuan (Pindaan Ordinan Kerajaan Tempatan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1993" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR141993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1993 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1993" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR151993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1993 - Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1993" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR161993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1993 - Rang Undang-Undang Paten (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1993" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR171993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1993 - Rang Undang-Undang Pertubuhan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1993" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR181993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1993 - Rang Undang-Undang Perhutanan Negara (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1993" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR191993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1993 - Rang Undang-Undang Cap Dagangan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1993" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR201993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1993 - Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1993" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR211993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.23/1993 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1993) (No. 2) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1993" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR231993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.24/1993 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1993" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR241993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.27/1993 - Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1993" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR271993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.28/1993 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1994 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1993" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR281993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.29/1993 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1993" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR291993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.30/1993 - Rang Undang-Undang Tribunal Perkhidmatan Awam (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1993" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR301993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.31/1993 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1993" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR311993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.32/1993 - Rang Undang-Undang Perihal Dagangan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1993" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR321993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.33/1993 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1993" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR331993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.35/1993 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1993" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR351993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.36/1993 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1993" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR361993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.37/1993 - Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1993" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR371993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.38/1993 - Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) (No. 2) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1993" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR381993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.39/1993 - Rang Undang-Undang Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1993" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR391993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.40/1993 - Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1993" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1993/DR401993.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.18/1992 - Rang Undang-Undang Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) ringkas (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1992" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR181992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.19/1992 - Rang Undang-Undang Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1992" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR191992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.20/1992 - Rang Undang-Undang Jualan Langsung 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1992" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR201992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.21/1992 - Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1992" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR211992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.23/1992 - Rang Undang-Undang Pusat Jagaan 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1992" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR231992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.24/1992 - Rang Undang-Undang Koperasi 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1992" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR241992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.27/1992 - Rang Undang-Undang Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1992" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR271992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.28/1992 - Rang Undang-Undang Pemberian Mengikut Bilangan Orang 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1992" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR281992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.29/1992 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1993 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1992" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR291992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.30/1992 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1992" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR301992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.31/1992 - Rang Undang-Undang Telekomunikasi (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1992" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR311992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.32/1992 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) (No. 3) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1992" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR321992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.33/1992 - Rang Undang-Undang Perikanan (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1992" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR331992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.34/1992 - Rang Undang-Undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1992" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR341992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.35/1992 - Rang Undang-Undang Bekalan Gas 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1992" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR351992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.36/1992 - Rang Undang-Undang Kemajuan Petroleum (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1992" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR361992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.37/1992 - Rang Undang-Undang Pelroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1992" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR371992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.38/1992 - Rang Undang-Undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1992" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR381992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.39/1992 - Rang Undang-Undang Perindustrian Niaga Hadapan 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1992" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR391992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.40/1992 - Rang Undang-Undang Kanun Acara Jenayah (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1992" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR401992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.41/1992 - Rang Undang-Undang Perubatan (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1992" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR411992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.42/1992 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1992" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR421992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.43/1992 - Rang Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1992" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1992/DR431992.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.01/1991 - Rang Undang-Undang Telekomunikasi (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.01/1991" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR011991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.02/1991 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1991" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR021991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.03/1991 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1991" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR031991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.04/1991 - Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1991" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR041991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.05/1991 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1991" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR051991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.06/1991 - Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1991" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR061991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.07/1991 - Rang Undang-Undang Insurans (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1991" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR071991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.08/1991 - Rang Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1991" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR081991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.09/1991 - Rang Undang-Undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1991" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR091991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.10/1991 - Rang Undang-Undang Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1991" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR101991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.11/1991 - Rang Undang-Undang Kerajaan Tempatan (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1991" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR111991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.12/1991 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1990 dan 1991) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1991" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR121991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.13/1991 - Rang Undang-Undang Penerbangan Awam (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1991" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR131991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.14/1991 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan-Perkhidmatan Lapangan Terbang dan Penerbangan (Syarikat Pengendali) (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1991" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR141991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.15/1991 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1991" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR151991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.16/1991 - Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1991" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR161991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.17/1991 - Rang Undang-Undang Optik 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1991" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR171991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.18/1991 - Rang Undang-Undang Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan (Pembubaran) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1991" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR181991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.19/1991 - Rang Undang-Undang Kelab Lumba Kuda (Ambiltagan Awam) (Pindaan dan Perluasan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1991" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR191991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.20/1991 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1991" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR201991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.21/1991 - Rang Undang-Undang Keretapi 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1991" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR211991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.27/1991 - Rang Undang-Undang Relif Spesifik (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1991" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR271991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.28/1991 - Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1991" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR281991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.29/1991 - Rang Undang-Undang Kemajuan Tanah (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1991" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR291991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.30/1991 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1990 dan 1991) (No. 2) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1991" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR301991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.31/1991 - Rang Undang-Undang Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1991" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR311991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.32/1991 - Rang Undang-Undang Ekstradisi 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1991" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR321991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.33/1991 - Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1991" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR331991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.34/1991 - Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1991" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR341991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.35/1991 - Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1991" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR351991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.36/1991 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1992 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1991" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR361991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.37/1991 - Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1991" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR371991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.38/1991 - Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1991" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR381991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.39/1991 - Rang Undang-Undang Profesion Undang-Undang (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1991" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR391991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.40/1991 - Rang Undang-Undang Pembatalan Pengecualian Daripada Bayaran Duti-Duti Setem 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1991" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR401991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.41/1991 - Rang Undang-Undang Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1991" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR411991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.42/1991 - Rang Undang-Undang Pinjaman (Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1991" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR421991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.43/1991 - Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Labuan 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1991" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR431991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.44/1991 - Rang Undang-Undang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/1991" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR441991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.45/1991 - Rang Undang-Undang Industri Pelancongan 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/1991" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR451991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.46/1991 - Rang Undang-Undang Duti Import (Pengesahan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/1991" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR461991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.47/1991 - Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/1991" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1991/DR471991.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_0" text="D.R.02/1990 - Rang Undang-Undang Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.02/1990" id="0_0_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR021990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_0_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_0_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_0_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_1" text="D.R.03/1990 - Rang Undang-Undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.03/1990" id="0_1_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR031990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_1_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_1_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_1_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_2" text="D.R.04/1990 - Rang Undang-Undang Ubat (Iklan dan Penjualan) (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.04/1990" id="0_2_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR041990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_2_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_2_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_2_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_3" text="D.R.05/1990 - Rang Undang-Undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.05/1990" id="0_3_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR051990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_3_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_3_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_3_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_4" text="D.R.06/1990 - Rang Undang-Undang Levi Kenderaan Barang-Barang (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.06/1990" id="0_4_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR061990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_4_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_4_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_4_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_5" text="D.R.07/1990 - Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.07/1990" id="0_5_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR071990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_5_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_5_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_5_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_6" text="D.R.08/1990 - Rang Undang-Undang Pilihanraya (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.08/1990" id="0_6_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR081990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_6_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_6_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_6_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_7" text="D.R.09/1990 - Rang Undang-Undang Kesalahan Pilihanraya (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.09/1990" id="0_7_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR091990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_7_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_7_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_7_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_8" text="D.R.10/1990 - Rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.10/1990" id="0_8_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR101990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_8_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_8_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_8_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_9" text="D.R.11/1990 - Rang Undang-Undang Zon Bebas 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.11/1990" id="0_9_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR111990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_9_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_9_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_9_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_10" text="D.R.12/1990 - Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.12/1990" id="0_10_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR121990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_10_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_10_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_10_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_11" text="D.R.13/1990 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1989 dan 1990) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.13/1990" id="0_11_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR131990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_11_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_11_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_11_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_12" text="D.R.14/1990 - Rang Undang-Undang (Memperbadankan) Majlis Daya Pengeluaran Negara (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.14/1990" id="0_12_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR141990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_12_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_12_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_12_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_13" text="D.R.15/1990 - Rang Undang-Undang Institiut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.15/1990" id="0_13_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR151990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_13_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_13_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_13_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_14" text="D.R.16/1990 - Rang Undang-Undang Hakcipta (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.16/1990" id="0_14_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR161990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_14_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_14_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_14_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_15" text="D.R.17/1990 - Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.17/1990" id="0_15_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR171990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_15_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_15_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_15_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_16" text="D.R.18/1990 - Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.18/1990" id="0_16_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR181990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_16_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_16_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_16_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_17" text="D.R.19/1990 - Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.19/1990" id="0_17_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR191990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_17_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_17_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_17_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_18" text="D.R.20/1990 - Rang Undang-Undang Kumpulanwang Pinjaman Perumahan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.20/1990" id="0_18_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR201990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_18_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_18_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_18_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_19" text="D.R.21/1990 - Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.21/1990" id="0_19_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR211990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_19_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_19_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_19_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_20" text="D.R.23/1990 - Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.23/1990" id="0_20_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR231990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_20_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_20_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_20_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_21" text="D.R.24/1990 - Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.24/1990" id="0_21_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR241990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_21_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_21_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_21_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_22" text="D.R.27/1990 - Rang Undang-Undang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.27/1990" id="0_22_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR271990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_22_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_22_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_22_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_23" text="D.R.28/1990 - Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.28/1990" id="0_23_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR281990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_23_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_23_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_23_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_24" text="D.R.29/1990 - Rang Undang-Undang Syarikat Amanah Labuan 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.29/1990" id="0_24_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR291990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_24_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_24_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_24_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_25" text="D.R.30/1990 - Rang Undang-Undang Bank Luar Pesisir 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.30/1990" id="0_25_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR301990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_25_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_25_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_25_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_26" text="D.R.31/1990 - Rang Undang-Undang Insurans Luar Pesisir 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.31/1990" id="0_26_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR311990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_26_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_26_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_26_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_27" text="D.R.32/1990 - Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.32/1990" id="0_27_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR321990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_27_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_27_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_27_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_28" text="D.R.33/1990 - Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.33/1990" id="0_28_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR331990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_28_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_28_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_28_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_29" text="D.R.34/1990 - Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.34/1990" id="0_29_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR341990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_29_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_29_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_29_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_30" text="D.R.35/1990 - Rang Undang-Undang Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.35/1990" id="0_30_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR351990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_30_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_30_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_30_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_31" text="D.R.36/1990 - Rang Undang-Undang Duti Hiburan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.36/1990" id="0_31_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR361990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_31_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_31_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_31_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_32" text="D.R.37/1990 - Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1989 dan 1990) (No. 2) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.37/1990" id="0_32_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR371990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_32_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_32_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_32_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_33" text="D.R.38/1990 - Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.38/1990" id="0_33_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR381990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_33_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_33_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_33_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_34" text="D.R.39/1990 - Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.39/1990" id="0_34_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR391990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_34_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_34_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_34_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_35" text="D.R.40/1990 - Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.40/1990" id="0_35_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR401990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_35_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_35_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_35_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_36" text="D.R.41/1990 - Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.41/1990" id="0_36_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR411990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_36_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_36_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_36_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_37" text="D.R.42/1990 - Rang Undang-Undang (Memperbadankan) Majlis Daya Pengeluaran Negara (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.42/1990" id="0_37_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR421990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_37_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_37_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_37_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_38" text="D.R.43/1990 - Rang Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.43/1990" id="0_38_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR431990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_38_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_38_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_38_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_39" text="D.R.44/1990 - Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.44/1990" id="0_39_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR441990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_39_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_39_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_39_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_40" text="D.R.45/1990 - Rang Undang-Undang Audit (Pindaan) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.45/1990" id="0_40_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR451990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_40_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_40_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_40_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_41" text="D.R.46/1990 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Disatukan (Perbelanjaan Masuk Akaun) 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.46/1990" id="0_41_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR461990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_41_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_41_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_41_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_42" text="D.R.47/1990 - Rang Undang-Undang Perbekalan 1991 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.47/1990" id="0_42_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR471990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_42_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_42_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_42_4" child="0"/>
 </item>
 <item child="1" id="0_43" text="D.R.49/1990 - Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Pencen 1990 (Lulus) ">
  <userdata name="myurl">#</userdata>
  <item text="D.R.49/1990" id="0_43_1" child="0" im0="book_titel.gif" im1="book_titel.gif" im2="book_titel.gif">
   <userdata name="myurl">'http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/1990/DR491990.pdf'</userdata>
  </item>
  <item text="Dibentang Pada :01/01/1970" id="0_43_2" child="0"/>
  <item text="Dibentang Oleh :" id="0_43_3" child="0"/>
  <item text="Disokong Oleh :" id="0_43_4" child="0"/>
 </item>
</tree>

<!-- From http://www.parlimen.gov.my/bills-dewan-rakyat.html?uweb=dr&arkib=yes -->