daniel-plewinski
8/18/2017 - 9:23 PM

Next power - zwróci pierwszy wynik potęgowania liczby $number większy niż liczba $barrier

Next power - zwróci pierwszy wynik potęgowania liczby $number większy niż liczba $barrier

<?php
define('BR', "<br>");
function getNextPower($number, $barrier) {
  $power = $number;
  while ($number < $barrier) {
    $number *= $power;
  }
  return $number;
}
echo getNextPower(2, 7) . BR; //=> 8
echo getNextPower(3, 12385) . BR; // => 19683
echo getNextPower(5, 210345) . BR; //=> 390625