harunpehlivan
5/23/2018 - 12:38 AM

HP IT GROUP Canlı Web Editorü

HP IT GROUP Canlı Web Editorü

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

 <!-- Site Information -->
 <meta charset="utf-8">
 <title>HP IT GROUP Canlı Web Editorü</title>
 <meta name="description" content="Preview HTML, CSS, and JavaScript live in your browser in realtime.">
 <meta name="keywords" content="editor, realtime editor, jsfiddle, codepen, stackoverflow, HTML, CSS, JavaScript">
 <meta property="og:title" content="Live Editor">
 <meta property="og:url" content="http://staticresource.com/editor">
 <meta property="og:description" content="Preview HTML, CSS, and JavaScript live in your browser in realtime.">

 <!-- Cascading Style Sheets -->
 <link href="biliseditlive_dosyalar/css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="biliseditlive_dosyalar/global.css" rel="stylesheet">

 <!-- JavaScript -->
 <script src="biliseditlive_dosyalar/jquery.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="biliseditlive_dosyalar/editor.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">
 $("#divID").append(data);</script>
 <!-- Mobile Settings -->
 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
 <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
 <meta name="format-detection" content="telephone=no">

 <!-- Favicon and Thumbnails -->
 <meta property="og:image" content="img/ico/thumb.png">
 <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="http://images.ticiz.com/2603690_w0_h120_hnn1i...bv9ettdv9dsbugw0py.png">
 <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="http://images.ticiz.com/2603690_w0_h120_hnn1i...bv9ettdv9dsbugw0py.png">
 <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="http://images.ticiz.com/2603690_w0_h120_hnn1i...bv9ettdv9dsbugw0py.png">
 <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="http://images.ticiz.com/2603690_w0_h120_hnn1i...bv9ettdv9dsbugw0py.png">
 <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://images.ticiz.com/2603690_w0_h120_hnn1i...bv9ettdv9dsbugw0py.png">

</head>
<body>
 <section>
  <h1>HP IT GROUP Web Editorü</h1> <p></p><a class="clearLink" href="#" title="Hepsini temizlemek için tıklayın.">Temizle</a>
<p>
Şimdi Sıra Sizde <br>

CSS’de listeleri düzenlemek için kullanılabilen üç özelliği 
öğrendiğinize göre, şimdi liste ögelerinden girintiyi kaldırmak için 
gerekli kodu yazın ve canlı olarak test edin (CSS editörü HTML 
editörünün aşağısındaki kutudadır).
  </p>
<textarea id="html" value="Html Editörü" placeholder="HTML" autocapitalize="off" autofocus=""></textarea>

  <iframe id="preview"></iframe>
 </section>
 <div>  <textarea id="css" style="min-height: 200px; !important" value="" placeholder="CSS" autocapitalize="off"></textarea>
  <textarea id="js" style="min-height: 10px; !important" value="" placeholder="JavaScript" autocapitalize="off"></textarea></div>


</body></html>