vaiwa
4/25/2015 - 7:17 PM

git

git

git

git br        # zobrazí seznam lokálních branche
git br -r       # zobrazí seznam remote branche
git br --merged    # zobrazí branche zamergované do mastera

git co -b "jmeno"   # vytvori novou branche
git co "jmeno"    # přepne branche

git add -u      # přidá ke commitu všechny trackované

git st        # zobrazí aktuální stav
git diff -r      # zobrazí všechny provedené změny
git diff --staged   # zobrazí změny, které budou zahrnuty v příštím commitu

git log        # zobrazí historii revizí
git log -p      # historie revizí se zobrazeným DIFF
git log -2      # historie revizí s omezením na 2 poslední záznamy

git ci -m'message'  # commit
git ci --amend    # commit amend, viz: nathanhoad.net/git-amend-your-last-commit
git cherry -v master branche # commity co ma branche navic