EBOI
4/5/2018 - 9:05 AM

Nowy szablon z parametrami

Sposób tworzenia oraz wykorzystania szablonu, do którego możliwe jest przekazanie parametrów. (Wysyłanie parametrów do szablonu jest opcjonalne)

// DEFINITION

<xsl:template name="TEMPLATE_NAME">
 <xsl:param name="PARAM_1_NAME" />
 <xsl:param name="PARAM_2_NAME" />
 ..
 <xsl:if test="$PARAM_1_NAME = 'true' and $PARAM_2_NAME = 'false'">
  ..
 </xsl:if>
 ..
</xsl:template>

// USAGE

<xsl:call-template name="TEMPLATE_NAME">
 <xsl:with-param name="PARAM_1_NAME" select="true()" />
 <xsl:with-param name="PARAM_2_NAME" select="false()" />
</xsl:call-template>
// DEFINITION

<xsl:template match="my:NODE_NAME">
 <xsl:param name="PARAM_1_NAME" />
 <xsl:param name="PARAM_2_NAME" />
 ..
 <xsl:if test="$PARAM_1_NAME = 'true' and $PARAM_2_NAME = 'false'">
  ..
 </xsl:if>
 ..
</xsl:template>

// USAGE

<xsl:apply-templates select="my:NODE_NAME">
 <xsl:with-param name="PARAM_1_NAME" select="true()" />
 <xsl:with-param name="PARAM_2_NAME" select="false()" />
</xsl:apply-templates>