vaiwa
4/25/2015 - 6:20 PM

unix scp

unix scp

scp

Příkaz pro přesun souborů po síti...

scp navrat@10.10.24.115:/home/shared/install.tar install.tar