VanDalkvist
10/5/2015 - 3:13 PM

IndexedDB preparing in Web Worker (with Q promises)

IndexedDB preparing in Web Worker (with Q promises)

"use strict";

// SharedWorkerGlobalScope instance
var sharedSpace = self;

(function (module, Q) {

  if (!!module.DatabaseManager) return;

  var storages = [{name: 'reports'}];

  function DatabaseManager(name) {
    var db = this;

    db.name = name;

    db.storages = storages || [];
  }

  DatabaseManager.prototype.open = _open;
  DatabaseManager.prototype.close = _close;

  module.DatabaseManager = DatabaseManager;

  function _open(options) {
    var db = this;

    options = options || {clear: false};

    var initPromise = options.clear ? _removeDatabase(db.name) : Q.when();

    var dbRequest;

    var deferred = Q.defer();

    return initPromise.then(function () {
      dbRequest = sharedSpace.indexedDB.open(db.name, 1);

      dbRequest.onupgradeneeded = _onUpgradeNeeded;
      dbRequest.onsuccess = _onSuccessfullyOpened;
      dbRequest.onerror = _onError;

      return deferred.promise;
    });

    function _onUpgradeNeeded(event) {
      var openedDB = event.currentTarget.result;

      db.storages.forEach(function _createObjectStore(storage) {
        var objectStoreOptions = {autoIncrement: false};
        openedDB.createObjectStore(storage.name, objectStoreOptions);
      });

      console.log('Worker: Database was successfully upgraded.');
    }

    function _onSuccessfullyOpened(event) {
      var openedDB = dbRequest.result;

      openedDB.onversionchange = _onVersionChange.bind(db);

      db.instance = openedDB;

      console.log('Worker: Database connection was successfully established.');

      deferred.resolve(openedDB);
    }

    function _onError(event) {
      console.log('Worker: Error was occurred during opening db.');

      deferred.reject(event.message);
    }
  }

  function _onVersionChange(event) {
    var db = this;

    console.log('Worker: DB version was changed. Restarting...');
    db.close();
    db.open();
  }

  function _close(options) {
    var db = this;

    console.log('Worker: Stopping database connection...');
    db.instance.onversionchange = null;
    db.instance.close();
    db.instance = null;

    if (options.clear) _removeDatabase(db.name);
  }

  function _removeDatabase(dbName) {
    console.debug("Worker: Removing database...");
    var removeRequest = sharedSpace.indexedDB.deleteDatabase(dbName);
    var deferred = Q.defer();
    removeRequest.onsuccess = function () {
      deferred.resolve();
      console.debug("Worker: Database was deleted successfully.");
    };
    removeRequest.onerror = function () {
      var message = "Worker: Couldn't delete database.";
      deferred.reject(message);
      console.debug(message);
    };
    removeRequest.onblocked = function () {
      var message = "Worker: Couldn't delete database due to the operation being blocked.";
      deferred.reject(message);
      console.debug(message);
    };
    return deferred.promise;
  }

})(sharedSpace.ms, Q);