emilszymecki
1/10/2016 - 10:32 PM

egghead concat

egghead concat

var people = [
{
	name: 'Shane'
},
{
	name: 'Sally'
}
];


var people2 = [
{
	name: 'Dupa'
},
{
	name: 'Kupa'
}
];

people
.concat(people2)  // do people na koniec tablicy dodaje to co jest w people2
.forEach(function(element, index){ // przelatuje po wszystkich elementach people
	console.log(element.name); // daje name Shane|Sally|Dupa|Kupa
});


people2
.concat(people2) // do people2 dodaje people2
.forEach(function(element, index){
	console.log(element.name); //daje name Dupa|Kupa|Dupa|Kupa
});
var items = [1,2];
var newItems = items.concat(4); // concat dodaje element ta koniec tablicy [ 1, 2, 4 ]
var newItems2 = items.concat(4,"string"); // [ 1, 2, 4, 'string' ] stringi teżż
var newItems3 = items.concat([1,2,3,4]); // dowolna ilość elementów 
var newItems4 = items.concat([1,2,[3,4]]); // [ 1, 2, 1, 2, [ 3, 4 ] ] tablice też dodaje
console.log(newItems4);
var items = [1,2,3,4,5];

var copy = items.slice(1,3); // .slice(od,do) obcina tablice
var copy2 = items.slice(1);
console.log(copy); // [2,3]
console.log(copy2); // [2,3,4,5]
copy2.push(6);
console.log(copy2); // [2,3,4,5,6] // widać że została utworzona nowa 
//modyfikowalna tablica copy2
items[0] = 100;
copy2[0] = 100;
console.log(items); // [ 100, 2, 3, 4, 5 ]
console.log(copy2); // [ 100, 3, 4, 5, 6 ]