celia
10/2/2018 - 10:50 AM

Sandos - dump DB

Francesc Arpí: El que faig jo és entrar al server. <SERVIDOR_BBDD>

Un cop dins consulto el password de la BD. cat app.ini | grep DATABASE

Després faig un dump pg_dump -Fc --username ubookingcore -T topology.* | gzip > .dump.gz

CELIA: MEJOR pg_dump -Fc --username ubookingcore -T topology.* -T django_yubin.* | gzip > bookingcore.dump.gz

Seguidament en local em baixo el dump scp -P 2232 <SERVIDOR_BBDD>:./.dump.gz .

I un cop el tinc el local, esborro el .dump.gz del serer per no deixar el dump allà.


Última vez, mejor

SERVIDOR: pg_dump -Fc bookingcoredb -U ubookingcore -T topology.* -T django_yubin.* | gzip > bookingcore2019-10-29.dump.gz

LOCAL: scp -P 2232 bookingcore@sandos1.apsl.net:../bookingcore/bookingcore2019-10-29.dump.gz .