SalihKaya
3/27/2014 - 7:04 AM

Girilen 1. sayıyı taban, 2.sayıyı üs olarak kabul eden C programı

Girilen 1. sayıyı taban, 2.sayıyı üs olarak kabul eden C programı

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  long int i=0,p=1;
long int s;
clrscr();
printf("bir say giriniz=");
scanf("%d",&s);
while(i<5)
{ 
  p=p*s;
  i+=1;
  printf("%d\n",p);
}

}