cachaito
12/20/2013 - 1:51 AM

Short-circuit evaluation

var input = prompt('Jak się nazywasz?', '');
console.log('Cześć, ' + (input || 'żabko')); // ciekawe użycie operatora sumy. Pokazuje pierwszą wartość, która jest prawdą.


// operator || (OR) - jeśli pierwsza wartość nie jest prawdą, pokazuje drugą.
true || 'coś'; //true

// operator && (AND) - jeśli pierwsza jest prawdą, pokazuje drugą.
true && 'coś'; //'coś'


//wartości logiczne zamiast warunku IF
var foo = 10;
foo === 10 && doSomething(); // is the same thing as if (foo === 10) doSomething();
foo === 5 || doSomething(); // is the same thing as if (foo != 5) doSomething();


//ugly
function isAdult(age) {
 if (age && age > 17) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}

// nice 
function isAdult(age) {
 return age && age > 17; // true if both conditions meet
}


// ugly
if (userName) {
 logIn (userName);
} else {
 signUp ();
}

// nice
userName && logIn(userName) || signUp;

// ugly
var userID;
if (userName && userName.loggedIn) {
 userID = userName.id;
} else {
 userID = null;
}

// nicer
userName && userName.loggedIn ? userID = userName.id : userID = null

// more nice
var userID = userName && userName.loggedIn ? userName.id : null

// weird but looking even nicer -> przykład ektremalny
var userID = userName && userName.loggedIn && userName.id || null