EBOI
5/10/2018 - 5:43 PM

Wypinanie wniosków z ról

Usuwa wszystkie przypisane wnioski z ról

UPDATE [Relation]
SET [rel_IsActive] = 0
WHERE [rel_Type_ID] = 'EB0BD568-791A-47A7-B84B-F3CA37D112CE'