ildar-k
5/9/2019 - 10:26 AM

Grid

 <!-- RESPONSIVE GRID -->
  <!-- Gridi rakendamiseks peavad olema elemendid reas, grid on 12 tulba laiune, seega peab elemendid ära jagama nende vahel -->
  <div class="row">
    <!-- väiksel ekraanil võtab 6 tulba laiune, keskmisel 8 tulba laiune -->
   <div class="col-sm-6 col-md-8 col-lg-9" style="border:1px solid #333">
    <ul>
     <li>6 column on small screens</li>
     <li>8 column on medium screen</li>
     <li>9 column on large screen</li>
     <li>10 column on xlarge screen</li>
    </ul>
   </div>
   <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="border:1px solid #333">
    <ul>
     <li>6 column on small screens</li>
     <li>4 column on medium screen</li>
     <li>3 column on large screen</li>
     <li>2 column on xlarge screen</li>
    </ul>
   </div>
  </div>

  <!-- EQUAL WIDTH -->
  <!-- Teatud juhtudel tahame, et elemendid oleks võrdsed praktiliselt kõigil ekraani suurustel -->
  <div class="row">
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width</div>
  </div>

  <!-- EQUAL WIDTH MULTI ROW -->
  <div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width Multi</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width Multi</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333"></div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width Multi</div>
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Equal Width Multi</div>
  </div>

  <!-- AUTO LAYOUT -->
  <div class="row">
   <div class="col" style="border:1px solid #333">Auto Layout</div>
   <div class="col-6" style="border:1px solid #333">Auto Layout</div>
   <div class="col-4" style="border:1px solid #333">Auto Layout</div>
  </div>

  <!-- EQUAL WIDTH STACKED -->
  <div class="row">
    <!-- Kui tahan, et elemendid oleks üksteise all väiksel ekraanil -->
   <div class="col-sm" style="border:1px solid #333">Equal Width Stack</div>
   <div class="col-sm" style="border:1px solid #333">Equal Width Stack</div>
   <div class="col-sm" style="border:1px solid #333">Equal Width Stack</div>
  </div>

  <!-- ORDERING -->
  <!-- saab muuta elementide järjekorda reas -->
  <div class="row">
   <div class="col order-3" style="border:1px solid #333">
    First
   </div>
   <div class="col order-1" style="border:1px solid #333">
    Second
   </div>
   <div class="col order-2" style="border:1px solid #333">
    Third
   </div>
  </div>

  <!-- OFFSETTING -->
  <!-- me saame elemente ühes reas nihutada teatud tulpade arvu võrra -->
  <div class="row">
   <!-- 6 column div offset by 3 -->
   <div class="col-lg-6 offset-lg-3" style="border:1px solid #333">.col-md-6 .offset-md-3</div>
  </div>
  <div class="row">
   <!-- 2 4 column divs, the second offset by 4 -->
   <div class="col-md-4" style="border:1px solid #333">.col-md-4</div>
   <div class="col-md-4 offset-md-4" style="border:1px solid #333">.col-md-4 .offset-md-4</div>
  </div>

  <div class="row">
   <!-- 2 3 column divs, both offset by 3 -->
   <div class="col-md-3 offset-md-3" style="border:1px solid #333">.col-md-3 .offset-md-3</div>
   <div class="col-md-3 offset-md-3" style="border:1px solid #333">.col-md-3 .offset-md-3</div>
  </div>

  <!-- NESTING -->
  saame tulpadeks jagada ka teiste elementide sees
  <div class="row">
   <div class="col-sm-9" style="border:1px solid blue">
    Level 1: .col-sm-9
    <div class="row">
     <div class="col-md 8" style="border:1px solid red">
      Level 2: .col-8 .col-sm-6
     </div>
     <div class="col-md 4" style="border:1px solid red">
      Level 2: .col-4 .col-sm-6
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>