kaioe
9/18/2018 - 12:55 AM

Bootstrap v4 Media Queries

Bootstrap v4 Media Queries

@include media-breakpoint-up(xs) { ... }
@include media-breakpoint-up(sm) { ... }
@include media-breakpoint-up(md) { ... }
@include media-breakpoint-up(lg) { ... }
@include media-breakpoint-up(xl) { ... }

// Example usage:
@include media-breakpoint-up(sm) {
  .some-class {
    display: block;
  }
}