rkuhl
3/26/2015 - 4:59 PM

Instagram ACCESS TOKEN source: http://dmolsen.com/2013/04/05/generating-access-tokens-for-instagram/

Instagram ACCESS TOKEN #tags: api

1. Zaloguj się do palenlu Instagram Dev: https://instagram.com/developer/
2. Wejdź do zakładki "Manage Clients" i zapisz CLIENT ID, CLIENT SECRET oraz REDIRECT URI
3. Wejdź na adres (podmieniając parametry):
    https://api.instagram.com/oauth/authorize/?client_id=[clientID]&redirect_uri=[redirectURI]&response_type=code
4. Zaakceptuj warunki
5. Zostaniesz przekierowany na stronę; w adresie znajdziesz parametr code, który trzeba zachować
6. Otwórz Terminal i wprowadź komendę (podmieniając parametry):
    curl -F 'client_id=[clientID]' -F 'client_secret=[clientSecret]' -F 'grant_type=authorization_code' -F 'redirect_uri=[redirectURI]' -F 'code=[code]' https://api.instagram.com/oauth/access_token
7. W zwrotce znajdziesz Access Token

// source: http://dmolsen.com/2013/04/05/generating-access-tokens-for-instagram/