SalihKaya
11/12/2014 - 7:33 PM

Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve

Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

int[] dizi = new int[20];
      Random rnd = new Random();
      int diziToplami = 0,ortalamadanBuyuk=0,ortalamadanKucuk=0;
      double diziOrtalamasi = 0;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        dizi[i] = rnd.Next(1, 1000);
        diziToplami += dizi[i];
      }
      diziOrtalamasi = diziToplami / 20;
      foreach (int dizim in dizi)
      {
        if (dizim > diziOrtalamasi) ortalamadanBuyuk += 1;
        else ortalamadanKucuk += 1;
 
      }
      Console.WriteLine("Ortalama : {0}. Ortalamadan Büyük Eleman Sayısı : {1}, Ortalamadan Küçük Eleman Sayısı : {2}",diziOrtalamasi,ortalamadanBuyuk,ortalamadanKucuk);