skynyrd
9/5/2017 - 1:54 PM

GoCD

GoCD

kullanici ekleme:

/var/lib/go-server icinde htpasswd -s passwd kullaniciAdi, sonra sudo service go-server restart