kkreft
9/19/2014 - 11:45 AM

htaccess www redirects

RewriteEngine On 
# Z www na bez www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

# z bez www na z www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]