Olian04
1/24/2017 - 3:07 PM

DD1368

-- Created by Felix Almay 2017-01-18

group: Recitation 1

Person = {
	id:number, name:string, address:string
	1, Petter, META
	2, Jesper, F1
	3, Johan, E1
	20, 'Florian Pokorny', 'Borggården'
	21, 'Viggo Kann', 'Nånstans på CSC'
	22, 'Ricky Martin', 'Paris'
}

Student = {
	id:number
	1
	2
	3
}

Teacher = {
	id:number, office:number
	20, 8
	21, 5
	22, 1
}

Course = {
	cid:string, name:string, teacherId:number
	DD1368, 'Databasteknik för D', 20
	DD2471, 'Moderna databassystem och databastillämpningar', 20
	DD1352, 'Algoritmer, datastrukturer och komplexitet', 21
	DD1337, 'Introduktion till datalogi', 22
}

Takes = {
	id:number, cid:string, grade:string
	1, DD1368, F
	2, DD1368, E
	3, DD1368, A
}

Requires = {
	cid:string, requiredCid:string
	DD2471, DD1368
	DD1352, DD1339
}