cachaito
4/13/2015 - 8:39 PM

Otwieranie plików z Git bash w Sublime Text

  1. utworzyć plik subl o treści:
#!/bin/sh
"C:\Program Files\Sublime Text 3\subl.exe" $1 &
  1. przenieść go do: C:\Program Files (x86)\Git\bin

  2. subl fileName.txt

  3. subl . //open all files in folder