donfanning
8/15/2018 - 1:21 PM

Splits a text file or csv into smaller files of a specified amount of lines

Splits a text file or csv into smaller files of a specified amount of lines

/* Change these */
var outName = "list"; //output file prefix
var inFile = "deleteProducts.xml"; //input file
var outFolder = "splitCSVs"; //folder name
var fileLength = 150000; //lines per file
var logEvery = 10000; //how often to log progress (in lines)
var outFormat = ".xml"; //output format (include .)
/* Change Variables above */
var fs = require('fs');
var LineByLineReader = require('line-by-line');
var lineCount = 0;
var outCount = 1;

var outFile = outName + outCount;

lrInner = new LineByLineReader(inFile);
lrInner.on('error', function(err) {
  // 'err' contains error object
  console.log(err);
});
lrInner.on('line', function(lineInner) {
  lrInner.pause();
  lineCount++;
  if (lineCount % fileLength == 0) {
    outCount++;
    outFile = outName + outCount;
    fs.writeFile("./" + outFolder + "/" + outFile + outFormat, "", function(err) {
      if (err) {
        console.log(err);
      }
      console.log(outFile + " created");
    });
  }
  fs.appendFile('./splitCSVs/' + outFile + outFormat, lineInner + "\r\n", function(err) {
    if (err) {
      console.log("file error:" + err);
    }
    //console.log(lineInner);
    if (!(lineCount % logEvery)) {
      console.log(lineCount + " lines processed");
    }
    lrInner.resume();
  });

});
lrInner.on('end', function() {
  console.log("all done! " + outCount + "files created");
});