baniol
6/25/2013 - 10:26 AM

sends page url via ajax, location.href

sends page url via ajax, location.href

// automatyczne wysłanie urla po załadowaniu strony
  var urlToSend = window.location.href.replace(window.location.host, '').replace(window.location.protocol, "").replace("///", "");
	$.post("/ajax.php", {
		url: urlToSend,
		akcja: 'zapisz_url_test'
	});