krzysztof-hellostudio
4/8/2013 - 4:18 PM

Czyszczenie crona

Czyszczenie crona

<?php
add_action("init", "clear_crons_left");
function clear_crons_left() {
	wp_clear_scheduled_hook("cron_name");
}