daniel-w
2/19/2015 - 5:25 PM

Flush DNS on Yosemite

Flush DNS on Yosemite

sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder;