bebraw
3/7/2011 - 5:48 PM

Some color utils wrapped in a RequireJS module

Some color utils wrapped in a RequireJS module

/**
 * A class to parse color values
 * @author Stoyan Stefanov <sstoo@gmail.com>
 * @link  http://www.phpied.com/rgb-color-parser-in-javascript/
 * @license Use it if you like it
 */
define(['utils/math'], function(math) {
  var simple_colors = {
    aliceblue: 'f0f8ff',
    antiquewhite: 'faebd7',
    aqua: '00ffff',
    aquamarine: '7fffd4',
    azure: 'f0ffff',
    beige: 'f5f5dc',
    bisque: 'ffe4c4',
    black: '000000',
    blanchedalmond: 'ffebcd',
    blue: '0000ff',
    blueviolet: '8a2be2',
    brown: 'a52a2a',
    burlywood: 'deb887',
    cadetblue: '5f9ea0',
    chartreuse: '7fff00',
    chocolate: 'd2691e',
    coral: 'ff7f50',
    cornflowerblue: '6495ed',
    cornsilk: 'fff8dc',
    crimson: 'dc143c',
    cyan: '00ffff',
    darkblue: '00008b',
    darkcyan: '008b8b',
    darkgoldenrod: 'b8860b',
    darkgray: 'a9a9a9',
    darkgreen: '006400',
    darkkhaki: 'bdb76b',
    darkmagenta: '8b008b',
    darkolivegreen: '556b2f',
    darkorange: 'ff8c00',
    darkorchid: '9932cc',
    darkred: '8b0000',
    darksalmon: 'e9967a',
    darkseagreen: '8fbc8f',
    darkslateblue: '483d8b',
    darkslategray: '2f4f4f',
    darkturquoise: '00ced1',
    darkviolet: '9400d3',
    deeppink: 'ff1493',
    deepskyblue: '00bfff',
    dimgray: '696969',
    dodgerblue: '1e90ff',
    feldspar: 'd19275',
    firebrick: 'b22222',
    floralwhite: 'fffaf0',
    forestgreen: '228b22',
    fuchsia: 'ff00ff',
    gainsboro: 'dcdcdc',
    ghostwhite: 'f8f8ff',
    gold: 'ffd700',
    goldenrod: 'daa520',
    gray: '808080',
    green: '008000',
    greenyellow: 'adff2f',
    honeydew: 'f0fff0',
    hotpink: 'ff69b4',
    indianred : 'cd5c5c',
    indigo : '4b0082',
    ivory: 'fffff0',
    khaki: 'f0e68c',
    lavender: 'e6e6fa',
    lavenderblush: 'fff0f5',
    lawngreen: '7cfc00',
    lemonchiffon: 'fffacd',
    lightblue: 'add8e6',
    lightcoral: 'f08080',
    lightcyan: 'e0ffff',
    lightgoldenrodyellow: 'fafad2',
    lightgrey: 'd3d3d3',
    lightgreen: '90ee90',
    lightpink: 'ffb6c1',
    lightsalmon: 'ffa07a',
    lightseagreen: '20b2aa',
    lightskyblue: '87cefa',
    lightslateblue: '8470ff',
    lightslategray: '778899',
    lightsteelblue: 'b0c4de',
    lightyellow: 'ffffe0',
    lime: '00ff00',
    limegreen: '32cd32',
    linen: 'faf0e6',
    magenta: 'ff00ff',
    maroon: '800000',
    mediumaquamarine: '66cdaa',
    mediumblue: '0000cd',
    mediumorchid: 'ba55d3',
    mediumpurple: '9370d8',
    mediumseagreen: '3cb371',
    mediumslateblue: '7b68ee',
    mediumspringgreen: '00fa9a',
    mediumturquoise: '48d1cc',
    mediumvioletred: 'c71585',
    midnightblue: '191970',
    mintcream: 'f5fffa',
    mistyrose: 'ffe4e1',
    moccasin: 'ffe4b5',
    navajowhite: 'ffdead',
    navy: '000080',
    oldlace: 'fdf5e6',
    olive: '808000',
    olivedrab: '6b8e23',
    orange: 'ffa500',
    orangered: 'ff4500',
    orchid: 'da70d6',
    palegoldenrod: 'eee8aa',
    palegreen: '98fb98',
    paleturquoise: 'afeeee',
    palevioletred: 'd87093',
    papayawhip: 'ffefd5',
    peachpuff: 'ffdab9',
    peru: 'cd853f',
    pink: 'ffc0cb',
    plum: 'dda0dd',
    powderblue: 'b0e0e6',
    purple: '800080',
    red: 'ff0000',
    rosybrown: 'bc8f8f',
    royalblue: '4169e1',
    saddlebrown: '8b4513',
    salmon: 'fa8072',
    sandybrown: 'f4a460',
    seagreen: '2e8b57',
    seashell: 'fff5ee',
    sienna: 'a0522d',
    silver: 'c0c0c0',
    skyblue: '87ceeb',
    slateblue: '6a5acd',
    slategray: '708090',
    snow: 'fffafa',
    springgreen: '00ff7f',
    steelblue: '4682b4',
    tan: 'd2b48c',
    teal: '008080',
    thistle: 'd8bfd8',
    tomato: 'ff6347',
    turquoise: '40e0d0',
    violet: 'ee82ee',
    violetred: 'd02090',
    wheat: 'f5deb3',
    white: 'ffffff',
    whitesmoke: 'f5f5f5',
    yellow: 'ffff00',
    yellowgreen: '9acd32'
  };

  function Color(colorString) {
    this.init(colorString);
  }
  Color.prototype = {
    init: function(color) {
      if (isHash(color)) {
        this.r = color.r || 0;
        this.g = color.g || 0;
        this.b = color.b || 0;
      }
      else {
        this._parseColorString(color);
      }

      this._clampRGB();

      // set up initial hsv
      this.setRGB(this.r, this.g, this.b);
    },
    _clampRGB: function() {
      this.r = math.clamp(this.r, 0, 255);
      this.g = math.clamp(this.g, 0, 255);
      this.b = math.clamp(this.b, 0, 255);
    },
    _parseColorString: function(colorString) {
      if (!defined(colorString)) {
        colorString = 'black';
      }

      // strip any leading #
      if (colorString.charAt(0) == '#') { // remove # if any
        colorString = colorString.substr(1,6);
      }

      colorString = colorString.replace(/ /g,'');
      colorString = colorString.toLowerCase();

      // before getting into regexps, try simple matches
      // and overwrite the input
      for (var key in simple_colors) {
        if (colorString == key) {
          colorString = simple_colors[key];
        }
      }
      // emd of simple type-in colors

      // array of color definition objects
      var color_defs = [
        {
          re: /^rgb\((\d{1,3}),\s*(\d{1,3}),\s*(\d{1,3})\)$/,
          example: ['rgb(123, 234, 45)', 'rgb(255,234,245)'],
          process: function (bits){
            return [
              parseInt(bits[1]),
              parseInt(bits[2]),
              parseInt(bits[3])
            ];
          }
        },
        {
          re: /^(\w{2})(\w{2})(\w{2})$/,
          example: ['#00ff00', '336699'],
          process: function (bits){
            return [
              parseInt(bits[1], 16),
              parseInt(bits[2], 16),
              parseInt(bits[3], 16)
            ];
          }
        },
        {
          re: /^(\w{1})(\w{1})(\w{1})$/,
          example: ['#fb0', 'f0f'],
          process: function (bits){
            return [
              parseInt(bits[1] + bits[1], 16),
              parseInt(bits[2] + bits[2], 16),
              parseInt(bits[3] + bits[3], 16)
            ];
          }
        }
      ];

      // search through the definitions to find a match
      for (var i = 0; i < color_defs.length; i++) {
        var re = color_defs[i].re;
        var processor = color_defs[i].process;
        var bits = re.exec(colorString);
        if (bits) {
          var channels = processor(bits);
          this.r = channels[0];
          this.g = channels[1];
          this.b = channels[2];
        }

      }

      // validate/cleanup values
      this.r = (this.r < 0 || isNaN(this.r)) ? 0 : this.r;
      this.g = (this.g < 0 || isNaN(this.g)) ? 0 : this.g;
      this.b = (this.b < 0 || isNaN(this.b)) ? 0 : this.b;
    },
    setRGB: function(r, g, b) { // null = don't change
      var hsv = this.RGB_HSV(
        r == null ? this.r : (this.r = r),
        g == null ? this.g : (this.g = g),
        b == null ? this.b : (this.b = b)
      );

      this.h = isNumber(hsv[0])? hsv[0]: 0;
      this.s = isNumber(hsv[1])? hsv[1]: 0;
      this.v = isNumber(hsv[2])? hsv[2]: 0;
    },
    setHSV: function(h, s, v) { // null = don't change
      if(h < 0) {
        h = 6 + (h % 6);
      }

      var rgb = this.HSV_RGB(
        h==null ? this.h : (this.h=h),
        s==null ? this.s : (this.s=s),
        v==null ? this.v : (this.v=v)
      );

      this.r = isNumber(rgb[0])? rgb[0]: 0;
      this.g = isNumber(rgb[1])? rgb[1]: 0;
      this.b = isNumber(rgb[2])? rgb[2]: 0;
    },
    RGB_HSV: function(r, g, b) {
      var n = Math.min(Math.min(r, g), b);
      var v = Math.max(Math.max(r, g), b);
      var m = v - n;

      if(m == 0) {
        return [ null, 0, v ];
      }

      var h = r==n ? 3 + (b - g) / m : (g == n ? 5 + (r - b) / m : 1 + (g - r) / m);

      return [ h == 6? 0: h, m / v, v ];
    },
    HSV_RGB: function(h, s, v) {
      if (h == null) {
        return [ v, v, v ];
      }

      var i = Math.floor(h);
      var f = i % 2 ? h - i : 1 - (h - i);
      var m = v * (1 - s);
      var n = v * (1 - s * f);

      switch(i) {
        case 6:
        case 0:
          return [ v, n, m ];
        case 1:
          return [ n, v, m ];
        case 2:
          return [ m, v, n ];
        case 3:
          return [ m, n, v ];
        case 4:
          return [ n, m, v ];
        case 5:
          return [ v, m, n ];
      }
    },
    toString: function() {
      var r = Math.round(this.r).toString(16);
      var g = Math.round(this.g).toString(16);
      var b = Math.round(this.b).toString(16);

      return (
        (r.length == 1 ? '0' + r : r) +
        (g.length == 1 ? '0' + g : g) +
        (b.length == 1 ? '0' + b : b)
        ).toUpperCase();
    },
    toRGBArray: function() {
      return [this.r, this.g, this.b];
    },
    toHSVArray: function() {
      return [this.h, this.s, this.v];
    }
  }

  return {Color: Color}
  };
});