salih
11/6/2017 - 6:39 AM

Bir öğrencinin 2 tane sınav notunu kullanıcıdan alıp ortalamasını bulunuz. 100'lük sistemdeki bu notu 5'lik sistemdeki nota dönüştüren prog

Bir öğrencinin 2 tane sınav notunu kullanıcıdan alıp ortalamasını bulunuz. 100'lük sistemdeki bu notu 5'lik sistemdeki nota dönüştüren programı yazınız. (0-24->0; 25-44->1; 45-54->2; 55-69->3; 70-84->4; 85-100->5)

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: cp1254 -*-
 
alinanNot1 = int(input("1. Notunuzu giriniz:"))
alinanNot2 = int(input("2. Notunuzu giriniz:"))
 
# Geçersiz not girilmesi durumlarını kontrol edelim
if alinanNot1 < 0 or alinanNot2 < 0 or alinanNot1 > 100 or alinanNot2 > 100:
  print ("Geçersiz bir not değeri girdiniz!")
else:
# Geçerli bir not girildiyse ortalama hesaplanacak ve
# ortalamanın hangi not aralığında olduğu bulunacak
  ortalama = (int(alinanNot1) + int(alinanNot2)) / 2
  if ortalama <= 100:
    karneNotu = 5
  if ortalama < 85:
    karneNotu = 4
  if ortalama < 70:
    karneNotu = 3
  if ortalama < 55:
    karneNotu = 2
  if ortalama < 45:
    karneNotu = 1
# Karne notunu bulmak için hep 'if' deyimini kullandık
# 'elif' deyimi kullansaydık hata yapardık. Bu iki kullanımın
# farkını ayırt edemiyorsanız, yazımızı tekrar okuyabilirsiniz.
 
# Ortalamayı ve Karne Notunu ekrana yazalım
print ("Ortalamanız:",ortalama)
print ("Karne Notunuz:",karneNotu)