indexzero
3/28/2011 - 6:40 PM

preloader.js

// spew out some info
function load(src,preloader) {
  console.log("loaded:",preloader._loaded.length ,"still queued:",preloader._queue.length);
}
var arr = []
for(var i = 0; i < 100; i++) {
  arr.push("localhost?v="+i);
}
preload.queue(arr,load);
//
// Set up a default preloader for websites
//
var preload = new PreLoader();
preload.addFileType("js","text/javascript");
preload.addFileType("jpg","image/jpeg");
preload.addFileType("jpeg","image/jpeg");
preload.addFileType("gif","image/gif");
preload.addFileType("png","image/png");
preload.addFileType("css","text/css");

preload.addMimeHandler("text/javascript",function(src,next){
  var elem = document.createElement("script");
  elem.type = "text/javascript";
  elem.src = src;
  var done = false;
  function finish(err) {
    if(done) return;
    done = true;
    elem.parentNode.removeChild(elem);
    next(err,elem);
  }
  elem.onload = function onLoad(){finish();};
  elem.onreadystatechange = function onReadyState() {
    var state = String(elem.readyState).toLowerCase();
    if(state === "completed") finish();
  };
  elem.onerror = function onError(){finish(arguments);};
  document.body.appendChild(elem);
});

preload.addMimeHandler("image/*",function(src,next){
  var elem = document.createElement("img");
  elem.src = src;
  var done = false;
  function finish(err) {
    if(done) return;
    done = true;
    elem.parentNode.removeChild(elem);
    next(err,elem);
  }
  elem.onload = finish;
  elem.onreadystatechange = function onReadyState() {
    var state = String(elem.readyState).toLowerCase();
    if(state === "completed") finish(false);
  };
  elem.onerror = function onError(){finish(arguments);};
  document.body.appendChild(elem);
});

preload.addMimeHandler("text/css",function(src,next){
  var elem = document.createElement("link");
  elem.type = "text/css";
  elem.rel = "stylesheet";
  elem.src = src;
  var done = false;
  function finish(err) {
    if(done) return;
    done = true;
    elem.parentNode.removeChild(elem);
    next(err,elem);
  }
  elem.onload = finish;
  elem.onreadystatechange = function onReadyState() {
    var state = String(elem.readyState).toLowerCase();
    if(state === "completed") finish();
  };
  elem.onerror = function onError(){finish(arguments);};
  document.body.appendChild(elem);
});
//
// Create our type
//
function PreLoader() {
  this._queue = [];
  this._mime = {};
  this._handlers = {};
  this._loaded = [];
};
PreLoader.prototype.addFileType = function addFileType(extension,mime) {
  var ext = "." + extension.toLowerCase().replace(/^[.]/,"");
  this._mime[ ext ] = mime;
  return this;
};
//cb(next(err,?))
PreLoader.prototype.addMimeHandler = function addMimeHandler(mime,cb) {
  ;(this._handlers[ mime ] || (this._handlers[ mime ] = [])).push(cb);
  return this;
}; 
//mime will be inferred if missing
//callback and mime are optional
PreLoader.prototype.queue = function queue(src,mime,callback) {
  var self = this;
  if(src instanceof Array || (typeof src === "object" && src.length)) {
    if(typeof mime === "function") {
      callback = mime;
    }
    var done = 0;
    var l = src.length;
    function finish() {
      done++;
      if(done === l) {
       if(callback) callback(src,self);
      }
    };
    for(var i = 0; i < l; i++) {
      queue.call(this,src[i],finish);
    }
    return;
  }
  if(arguments.length === 2 && typeof mime === "function") {
    callback = mime;
    mime = this._mime[ src.match(/[.]\w+(?=[?]|$)/)[0].toLowerCase() ];;
  }
  else {
    mime = mime || this._mime[ src.match(/[.]\w+(?=[?]|$)/)[0].toLowerCase() ];
  }
  var handlers = this._handlers[ mime ];
  if(!handlers) {
    var parts = mime.split("/");
    while(!handlers) {
      parts.pop();
      handlers = this._handlers[ parts.join("/") + "/*" ]
    }
  }
  var l = handlers.length;
  var finished = 0;
  function next() {
    finished++;
    if(finished === l) {
      finished++;
      var queue = self.queue;
      for(var i = 0; i < queue.length; i++) {
        if(queue[i] === src) {
          queue.splice(i,1);
        }
      }
      self._loaded.push(src);
      if(callback) callback(src,self);
    }
  }
  for(var i = 0; i < l; i++) {
    handlers[ i ](src,next);
  }
  return this;
};